Invloed van sociale en fysieke omgeving op gezondheid onderschat

Er wordt te vaak van uitgegaan dat levensstijl, zoals eetgewoonten en lichamelijke activiteit, wordt bepaald door individuele keuzes en eigenschappen. De invloed van de sociale en fysieke leefomgeving op een gezonde levensstijl wordt ernstig onderschat en vereist meer onderzoek en een multidisciplinaire aanpak. Dat betoogt prof. dr. Maria Koelen in haar inauguratierede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Gezondheid en maatschappij aan de Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Nieuwe leerstoel
Prof. Koelen richt zich met de nieuwe Wageningse leerstoel Gezondheid en maatschappij op de interactie van de mens met zijn sociale en fysieke leefomgeving. Volgens haar wordt in beleid en onderzoek gezondheid beschouwd vanuit het perspectief van ziekte, risico’s en gebreken. Maatregelen zijn meestal gericht op korte termijneffecten, zoals verandering in persoonlijke kennis en gedrag of medische factoren als bloeddruk en cholesterolniveaus.

Ook bij de toenemende vergrijzing richten wetenschap en beleidsmakers zich veelal op het voorkomen van ziektes en eenzaamheid, terwijl ouderen zelf gezondheid associëren met een ondersteunende sociale omgeving. Langer doorwerken is niet alleen een economische noodzaak, maar kan ook positieve effecten hebben op de gezondheid. Volgens prof. Koelen is een nieuwe, realistische kijk op ouder worden hard nodig.

Om de invloed van de sociale en fysieke omgeving op een gezonde levensstijl – van jong en oud – te onderzoeken en te benutten richt de nieuwe leerstoel Gezondheid en maatschappij zich op een gecoördineerde benadering van diverse disciplines, zoals volksgezondheid, ruimtelijke ordening, sociale sectoren, natuurbeheer en bedrijfsleven. De studierichting Gezondheid en maatschappij is gestoeld op dezelfde benadering.

Prof. Koelen (57) was voor haar benoeming tot hoogleraar hoofddocent Communicatie- en innovatiestudies aan Wageningen University.

Plaats een reactie