Invloed van omgevingsfactoren bij ADHD

Kinderen met ADHD vertonen in hogere mate aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Uit eerder onderzoek blijkt dat ADHD voor een belangrijk deel door erfelijke factoren wordt bepaald.

Cathelijne Buschgens deed onderzoek naar de rol van vroege biologische factoren en gezinsfactoren bij kinderen met ADHD-symptomen, terwijl er gelijktijdig rekening werd gehouden met erfelijke factoren. De resultaten tonen aan dat het geboortegewicht van een kind, het roken van de moeder tijdens de zwangerschap, en complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling samenhangen met ADHD-symptomen en ander probleemgedrag, zoals agressie en delinquentie. Daarnaast komt naar voren dat ADHD bij kinderen (en ouders) samenhangt met een minder gunstige opvoedingsstijl, een verstoorde ouder-kindrelatie en een negatieve interactie tussen kinderen onderling. Dit kan de problemen op langere termijn mogelijk verergeren.

Op basis van de gevonden resultaten concludeert Buschgens dat de rol van de omgeving echter niet moet worden onderschat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de behandeling zich niet alleen richt op het kind met ADHD, maar op alle gezinsleden.

Cathelijne Buschgens (Leiderdorp, 1975) studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Bovenstaand onderzoek is begeleid vanuit de afdeling Psychiatrie van het UMC St Radboud en de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Het is verricht binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice van het Radboud. Buschgens heeft onder meer gewerkt als freelance gedragsdeskundige en als coördinator bij het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum, dat onderdeel uitmaakt van de Universiteit Leiden.

Promotie
– Promovendus: mevrouw drs. C.J.M. Buschgens
– Promotors: De heer prof. dr. J.K. Buitelaar, de heer prof. dr. M.A.G. van Aken (UU)
– Titel promotie: It runs in the family. Early biological factors and family environment in children with ADHD symptoms
– Datum: donderdag 9 september 2010
– Tijd: 13:30 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie