Invloed van frisdranken bij tanderosie

Dranken spelen een rol bij gebitsslijtage of tanderosie op jonge leeftijd. Derk-Jan Jager onderzocht welke eigenschappen van (fris)dranken hiervoor verantwoordelijk zijn. Vooral de zuurgraad en de verzadigingsgraad van de frisdrank met calcium en fosfaat ten opzichte van glazuur bepalen de schadelijkheid ervan.

Verschillen in het voorkomen van bepaalde mineralen en eiwitten in speeksel blijken te verklaren waardoor de ene persoon minder last heeft van tanderosie dan de andere. Jager stelt vast dat de toevoeging van tinfluoride en mogelijk melkeiwitten aan tandpasta de vatbaarheid van een individu voor tanderosie kunnen verminderen.

Tanderosie is het oplossen van glazuur en dentine onder invloed van zuren die niet door bacteriën zijn geproduceerd. Het is nog niet volledig bekend hoe tanderosie ontstaat en voorkomen kan worden. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de rol van (fris)dranken, speeksel en tandpasta’s op het ontstaan van tanderosie.

Uit de studies waarbij de rol van de frisdranken werd onderzocht, kwam naar voren dat vooral de zuurgraad en de verzadigingsgraad van de frisdrank ten opzichte van glazuur een belangrijke rol spelen in de mate van schadelijkheid van een bepaalde frisdrank.

Deze informatie kan gebruikt worden om dranken te ontwikkelen welke minder erosief zijn, of bestaande dranken aan te passen. Verschillen in de speekselsamenstelling tussen personen kunnen mede verklaren waarom niet iedereen even vatbaar is voor tanderosie. Een selectie van mineralen en eiwitten in speeksel bleek hierbij een rol te spelen.

Tenslotte bleek de toevoeging van melkeiwitten of tinfluoride aan tandpasta’s de bescherming tegen tanderosie te verhogen. Doordat tandpasta’s bijna door iedereen dagelijks gebruikt worden zijn deze een ideaal middel om beschermende producten in de mond te introduceren.

Derk-Jan Jager (Apeldoorn, 1979) studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek in het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, en in het kader van het Onderzoeksinstituut W.J. Kolff. Het onderzoek werd gedeeltelijk gefinancierd door Sara Lee Houshold b.v. Jager werkt als tandarts in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis.

Promotie
Promovendus: dhr. D.H.J. Jager
Proefschrift: Dental erosion. The role of acidic beverages, saliva and toothpastes in the development and reduction of dental erosion
Promotor(s): prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, prof.dr. A. Vissink, prof.dr. M.S. Cune
Datum: 27 juni 2012

Plaats een reactie