Invloed sociale netwerken op de werkvloer verschilt per werknemer

Relaties met collega’s bepalen in grote mate de tevredenheid en het gedrag van individuele werknemers. Zo zijn informele sociale netwerken zijn steeds belangrijker geworden om toegang te krijgen tot waardevolle middelen en carrièremogelijkheden.

Gerdien Regts-Walters onderzocht de invloed van zulke netwerken op de uitkomsten van individuele werknemers. Zij vond dat sociale netwerken veelal een positieve invloed hebben op individuele werkuitkomsten, zoals een lagere intentie om van werkgever te wisselen, een hogere werktevredenheid of betere prestaties. De mate waarin de dyadische en sociale netwerkrelaties individuele werkuitkomsten beïnvloeden, verschilt per werknemer.

Op basis van haar onderzoek onder verpleegkundigen van Nederlandse ziekenhuizen toont Regts-Walters onder meer aan dat ontvangen hulp van collega’s samenhangt met een lagere verloopintentie. Deze associatie is sterk positief voor werknemers met een sterke gemeenschapszin en/of een hogere taakafhankelijkheid van collega’s, maar relatief zwak voor werknemers met een zwakke gemeenschapszin en/of lagere taakafhankelijkheid van collega’s.

Regts-Walters laat ook zien dat de positieve samenhang tussen centraliteit in een vriendschapsnetwerk en werktevredenheid, evenals de positieve samenhang tussen centraliteit in een adviesnetwerk en individuele werkprestatie, sterker is voor emotioneel stabiele extraverte en voor emotioneel onstabiele introverte werknemers. Dat heeft implicaties voor de praktijk. Zo kunnen personeelsmanagers en leidinggevenden bijvoorbeeld proberen te stimuleren dat emotioneel extraverte werknemers een meer centrale positie krijgen in het netwerk met hun collega’s.

Gerdien Regts-Walters studeerde Business Administration aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek bij de vakgroepen ‘Operations’ en ‘Human Resource Management & Organizational Behavior’ van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het onderzoek werd gefinancierd door het samenwerkingsverband ‘De Ziekenhuisketen’.

Plaats een reactie