Invloed depressie ouders op gehechtheidsrelatie kind

Het ontstaan van een gehechtheidsrelatie, een stabiele emotionele band tussen een jong kind en een beschermende opvoeder, is een belangrijke stap in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen van moeders die eerder een depressie hadden, hebben geen hoger risico op een slechte gehechtheidsrelatie.

Kinderen van vaders die eerder een depressie of angststoornis hebben doorgemaakt, blijken zelfs vaker beter gehecht dan kinderen van vaders bij wie dit niet speelde. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Anne Tharner onder 1000 kinderen en hun ouders die deel uitmaken van Generation R.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het geven van borstvoeding een gunstig effect heeft op de gehechtheidsrelatie. Maar het risico op slechte hechting bij kinderen die geen borstvoeding hebben gekregen, is niet verontrustend hoog. De kwaliteit van de gehechtheidsrelaties van jonge kinderen speelt een belangrijke rol in de verdere sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met een goede gehechtheidsrelatie hebben later vaak betere sociale vaardigheden en kunnen beter omgaan met stressvolle situaties. Vooral in gezinnen met veel opvoedingsstress, betekent een goede gehechtheidsrelatie een beschermende factor tegen de ontwikkeling van emotionele- en gedragsproblemen.

Deze bevindingen onderbouwen eerdere onderzoeken die hebben laten zien dat vroege gehechtheidsrelaties van belang zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Niet alleen in een risicovolle omgeving, maar ook in “normale” gezonde gezinnen die de normale moeilijkheden meemaken die het opvoeden van een kind met zich mee brengt.

Anne Tharner is op 28 juni 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd op haar proefschrift ‘Parents and Infants: Determinants of Attachment in a Longitudinal Population-Based Study’. Haar onderzoek maakt deel uit van het Generation R, het onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. Generation R is een van de grote landelijke samenwerkingsverbanden (consortia) van het ZonMw-programma GeestKracht ter versterking van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur in de geestelijke gezondheidszorg.

Plaats een reactie