Investering van 852 miljoen euro voor langdurige zorg

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft maandag 5 september 2011 met de zorgsector het Convenant investeringen langdurige zorg gesloten.

Samen met Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheid Zorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Federatie Opvang en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland bevestigt de bewindsvrouw de afspraken over de structurele extra investering in de langdurige zorg van 852 miljoen euro per jaar. Dat bedrag komt bovenop de reguliere groei van 600 miljoen euro.Het convenant maakt drie dingen waar:

1. Meer mensen die in de zorg aan de slag kunnen. 12.000 mensen komen de zorg versterken. Dat betekent extra zorg voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.
2. Meer kwaliteit door extra scholing. Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen verder geschoold worden. Dat bevordert de kwaliteit en het aanzien van het beroep.
3. Minder administratieve rompslomp. De formulierendictatuur wordt teruggedrongen en dat maakt het werk aantrekkelijker.

Veldhuijzen van Zanten benadrukte bij de ondertekening nogmaals de kloof tussen het beleid en de mensen in de zorg te willen overbruggen. Om dat te doen wil de staatssecretaris dat de professionaliteit van de verzorger en de wensen van de cliënt centraal staan. ‘Het tekenen van dit convenant is een geweldig startpunt. Het is een mooie mix van know-how en middelen’ aldus de bewindsvrouw. Zij riep de betrokkenen op ‘de ambities van het convenant om te zetten in daden’.

Het convenant is aangekondigd in de programmabrief langdurige zorg van 1 juni 2011 en is getekend in Puur Zuid, locatie Woon- en zorgcentrum Schinkelhaven.

Plaats een reactie