Investeren in vroegdiagnostiek dementie

Het zogeheten late-onset frontaal syndroom (dit is een gedragsverandering die kan ontstaan bij 40-plussers) kan een uiting zijn van een psychiatrische aandoening, maar ook van dementie. De dementie wordt dan veroorzaakt door achteruitgang van de vitaliteit van bepaalde hersencellen. Dr. Yolanda Pijnenburg van het VUmc Amsterdam gaat met subsidie van de Hersenstichting onderzoeken met welke technieken dit syndroom het beste herkend kan worden. Ze hoopt aldus de diagnostiek te verbeteren, waardoor deze patiënten sneller en beter behandeld en/of begeleid kunnen worden.

De Hersenstichting geeft jaarlijks ca. € 3.750.000 uit aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Aan het onderzoeksprogramma Dementie werd vorig jaar € 590.000 uitgegeven. Een centrale vraag in dit onderzoeksprogramma is: kunnen we de diagnostiek voor dementie verbeteren? Dat is ook de vraag waar veel patiënten en hun familieleden mee worstelen.

Dr. Pijnenburg vertelt: “Dementie begint meestal met vergeetachtigheid, maar kan ook met een verandering in gedrag beginnen. Wanneer iemand op oudere leeftijd persoonlijkheids- en gedragsverandering ontwikkelt, is het vaak lang onduidelijk of er sprake is van een beginnende dementie of van een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie of depressie. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke diagnoses gesteld worden bij patiënten met gedragsverandering op oudere leeftijd (tussen de 40 en 75 jaar); het zogenaamde late-onset frontaal syndroom. We gaan onderzoeken wat de aanvullende waarde van MRI-, PET- en hersenvocht-onderzoek is om te bepalen welke patiënten met een late-onset frontaal syndroom lijden aan een vorm van dementie en welke patiënten een psychiatrische aandoening hebben. Met een MRI-hersenscan kunnen we de hersenen gedetailleerd in beeld brengen en kunnen we beoordelen of er progressieve schrompeling van bepaalde hersengebieden – een uiting van dementie – plaatsvindt. FDG-PET onderzoek maakt minder actieve, zieke hersengebieden zichtbaar en met een PIB-PET-scan kunnen we zelfs neerslag van het amyloϊd-eiwit, dat ten grondslag ligt aan de ziekte van Alzheimer, in beeld brengen. Ten slotte gaan we in het hersenvocht concentraties meten van eiwitten die een rol spelen bij het ontstaan van dementie.”

Bijzonder aan dit onderzoek is de nauwe samenwerking van neurologen en psychiaters met een groep patiënten die vaak tussen wal en schip valt. Daarnaast is het gebruik van deze moderne technieken tot nu toe vrijwel alleen toegepast op cognitieve problemen, maar kennis over hun rol bij het vaststellen van persoonlijkheids- en gedragsverandering ontbreekt grotendeels. De Hersenstichting hoopt dat dit onderzoek ertoe leidt dat bij patiënten met gedragsverandering op oudere leeftijd eerder een diagnose wordt gesteld. En dat daarmee ook eventuele beschikbare behandeling en adequate begeleiding van de patiënt en zijn naasten in gang kan worden gezet.

De Hersenstichting heeft in een nieuwe folder Dementie de meest actuele wetenschappelijke kennis samengevat. De folder geeft concrete informatie over de symptomen, de verschillende oorzaken, de diagnose en de mogelijke behandelingen van dementie. Er staan ook tips in voor patiënten en familieleden. De folder is gratis. Bestellers betalen alleen de verzend- en administratiekosten. De folder is te bestellen via www.hersenstichting.nl of per telefoon 070-3024816.

Plaats een reactie