Investeren in goede riolering

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu wil dat de er in de Waterketen efficiënter gewerkt wordt: “Een van onze belangrijkste uitdagingen is het verhogen van de doelmatigheid bij het zuiveren en leveren van drinkwater, het afvoeren van afvalwater en bij het onderhouden van de riolering. Dit is de kern van zijn boodschap vandaag op de Rioned-dag 2011 in de jaarbeurs in Utrecht.

“Het Nederlandse rioleringssysteem behoort tot de wereldtop, maar er moet de komende tijd fors geïnvesteerd worden om dit zo te houden. Alleen dan kunnen wij dienstverlening aan burgers en bedrijven op dit hoge peil vasthouden!”
.

Doelmatigheid
Deze investering maakt het noodzakelijk dat er binnen de hele keten doelmatiger gewerkt moet worden. Volgens de staatssecretaris heeft de sector zelf becijferd dat er jaarlijks € 380 miljoen bespaard kan worden “Ik werk aan een bestuursakkoord doelmatig waterbeheer waarin we hierover samen afspraken maken. Ik ga er vanuit dat we meer kunnen besparen dan € 380 miljoen. Ik verwacht boven de € 400 miljoen uit te kunnen komen. Want verdergaande samenwerking tussen gemeenten en waterschappen is nodig. De vorm van die samenwerking is vrij. Maar de samenwerking zelf is niet vrijblijvend. Alleen door bundeling van kennis en capaciteit kunnen we het werk nog beter en efficiënter doen en de noodzakelijke kostenbesparing bereiken. Alleen zo kunnen we de extra kosten opvangen die we moeten maken voor de vervanging van oude riolen en de aanpassing aan de klimaatverandering”.

Meer samenwerking
Daarnaast hamerde Atsma op betere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om dit soort problemen adequaat aan te pakken. ‘Gelukkig weten zij elkaar steeds beter te vinden, maar ze spreken nog niet altijd dezelfde taal”. Volgens de staatssecretaris komt het jammer genoeg nog vaak voor dat beide organisaties nog met oogkleppen op werken of vanuit te rigide modellen. “We moeten af van de situatie waarbij het waterschap eenzijdig maatregelen oplegt, waar de gemeente vraagtekens bij zet. U moet samen op zoek naar kosteneffectieve maatregelen om de gewenste waterkwaliteit te bereiken”

Slimme oplossingen voor droge voeten en schoon water
In Nederland ligt meer dan 100.000 kilometer aan riolering waarin elke Nederlander jaarlijks ongeveer 45.000 liter afvalwater loost. “Door de toename van extreme buien wordt de druk op ons rioleringssysteem alleen maar groter. Er zijn slimme oplossingen nodig om dit water tijdelijk op te vangen en te voorkomen dat overtollig water overlast veroorzaakt”.

Riolering in kaart
Alle 430 gemeenten hebben meegewerkt aan de benchmark rioleringszorg 2010. “Hierdoor hebben we het totale netwerk aan riolering goed in beeld en kunnen we stellen dat er van achterstallig onderhoud geen sprake is”. Het toont wel aan dat de riolering op een aantal plekken na vijftig jaar aan vervanging toe is.

Plaats een reactie