Investeer in onderwijs en eis kwaliteit

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht of de investeringen in onder meer Onderwijs, Zorg en Veiligheid effectief zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal uitgaven voor onderwijs niet altijd het gewenste effect hebben gehad. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham stelt dat naast geld ook harde kwaliteitseisen van groot belang zijn. Van der Ham: “D66 pleit voor gerichte investeringen in onderwijs.”

Klassengrootte
Het SCP stelt vast dat een belangrijk deel van die de ‘extra handen’ is ingevuld met onderwijsassistenten, dus niet met hooggekwalificeerde en bevoegde leraren. Het SCP analyseert dat de verkleining van klassen daardoor niet tot een grote verbetering van de leerresultaten heeft geleid. Van der Ham: “D66 heeft hier al jaren voor gewaarschuwd. Uit internationaal onderzoek blijkt dat alleen een goed gekwalificeerde docent in een niet te grote klas goede resultaten kan boeken met leerlingen. D66 wil dat de eisen aan de mensen die voor de klas staan hoog zijn. Dan sorteert het echt effect.”

Overzichtelijk
Er zijn nog veel te veel klassen met meer dan 25 leerlingen. Van der Ham: “Elke docent en ouder kan je vertellen dat het niet veel uitmaakt of je 17 of 22 leerlingen in de klas hebt. Maar het maakt wel veel uit of je 25 of 30 leerlingen hebt. Je kan zo’n hoeveelheid leerlingen domweg niet meer de aandacht geven die ze verdienen. D66 pleit voor overzichtelijke klassen.”

Bezuinigingen
D66 maakt zich zorgen over het feit dat regeringspartijen VVD, PVV en CDA het rapport van het SCP lijken te misbruiken om nog meer te bezuinigen op onderwijs. Van der Ham: “Bezuinigen is het domste wat je kan doen. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. Stel hogere eisen aan bijvoorbeeld de lerarenopleiding en aan het niveau van lesgeven. Maar: hooggekwalificeerde leraren kosten wel meer geld. De druk op het onderwijs wordt dus alleen maar groter, onder andere door de forse bezuinigingen op zorgleerlingen waardoor scholen in de problemen raken.”

Te weinig specifieke aandacht
D66 stelt met het SCP vast dat er te weinig aandacht is voor de beter presterende leerling en voor de specifieke problemen van autochtone leerlingen uit sociaal zwakkere milieus en de Noordelijke provincies. Ook daar pleit D66 voor een steviger aanpak.

Plaats een reactie