Investeer in kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg

Goed beleid en goede zorg voor de naar schatting 150 000 mensen in Nederland die door psychische en andere problemen de greep op hun bestaan verloren hebben, vragen om een investering in kennis. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het gepubliceerde advies Broodnodig (pdf). De ontwikkeling van kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg.

De maatschappelijke impact van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) is groot. De doelgroep veroorzaakt soms ernstige overlast. Regelmatig is er discussie over de vraag of mensen onder dwang geholpen moeten worden en hoe ver de verantwoordelijkheden van hulpverleners reiken. Tegelijk is er weinig kennis over de precieze omvang van de problemen, over de effectiviteit van hulpverleningsactiviteiten en over de resultaten van beleid. Dat komt vooral doordat het een terrein is van veel verschillende disciplines: van daklozenopvang tot schuldhulpverlening, van verslavingszorg tot politie.

Een investering in kennisontwikkeling voor de OGGz verdient zichzelf terug in de vorm van besparingen op uitgaven aan zorg, uitkeringen en justitie. Een Rotterdams project dat langdurig werklozen psychische hulp, werkbegeleiding en maatschappelijke ondersteuning bood, laat zien dat een dergelijke aanpak leidt tot zelfredzaamheid van de deelnemers en besparingen op uitkeringen.

Om effectieve zorg en beleid mogelijk te maken is volgens de Gezondheidsraad een meerjarig onderzoeksprogramma noodzakelijk. De raad beveelt aan een programmeringsstudie te doen, die in kaart brengt welke gegevens er zijn, welk onderzoek het meest urgent is en hoeveel geld voor het onderzoeksprogramma nodig is.

De Gezondheidsraad heeft het advies aangeboden aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Veiligheid en Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De publicatie Broodnodig. De ontwikkeling van kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (nr 2011/02) is te downloaden van www.gr.nl en in papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. J.N.D. de Neeling, tel. (070)340 57 10 , e-mail nico.de.neeling@gr.nl.

Plaats een reactie