Introductie ‘zorgambulance’ zorgt voor onrust onder personeel VZA

Abvakabo FNV trekt aan de bel over de situatie bij het VZA (verenigd Ziekenvervoer te Amsterdam), de grootste private ziekenvervoerorganisatie in Nederland. Sinds korte tijd is het VZA gestart met het rijden met zogeheten ‘zorgambulances’, die ‘laag complexe planbare ambulancezorg’ leveren. De zorgambulance rijdt met minder goed uitgeruste auto’s en met minder goed opgeleid personeel. Het personeel dat op de zorgambulance rijdt komt niet voor in de cao en daarmee ontduikt het VZA de cao.

Vanaf 1 januari geldt voor personeel op ambulances één cao (sector cao ambulances). Tot 1 januari valt het personeel op ambulances nog onder vier verschillende cao’s. Zowel in de oude cao’s als in de nieuwe cao wordt uitgegaan van zeer goed opgeleide verpleegkundigen, die in levensbedreigende situaties professioneel kunnen handelen. In de functieomschrijving van de verzorgende op de ‘zorgambulance’ stelt het VZA veel minder eisen aan opleiding en ervaring, maar in de taakomschrijving moet ook deze verzorgende eerste hulp kunnen verlenen in levensbedreigende situaties. Fred Seifert, vakbondsbestuurder bij Abvakabo FNV: ‘Ik verdenk de werkgever ervan enkel te willen bezuinigen op personeelskosten, maar dat kan niet zomaar. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Deze functie komt ook helemaal niet voor in de cao, wij zullen samen met werknemers hiertegen in verweer komen’.

Personeel bij het VZA is bang dat de functie van ambulance verpleegkundige op deze manier wordt uitgehold. In overleg met de werknemers bij het VZA overweegt Abvakabo FNV vervolgstappen tegen de onderneming. Ook de ondernemingsraad bij het VZA heeft negatief geadviseerd over de zorgambulances.

Ook in andere regio’s ziet Abvakabo FNV dat private ondernemingen in de ambulancesector de zorgambulance introduceren. Op korte termijn zal de vakbond het landelijke beeld inventariseren en deze ontwikkelingen binnen de sector aan de orde stellen.

Plaats een reactie