Interventieprogramma voor “moeilijke” psychiatrische patiënten

Wie zijn eigenlijk ‘moeilijke’ patiënten in de GGZ, wat voor problemen hebben ze en hoe gaat de hulpverlening daar mee om? Bauke Koekkoek heeft in zijn mede door ZonMw gefinancierde promotieonderzoek een theoretisch verklaringsmodel ontwikkeld over het ontstaan van het oordeel “moeilijk” over deze patiënten.

“Moeilijke” psychiatrische patiënten zijn een kleine, maar in termen van menselijk leed, gezondheidzorgkosten en maatschappelijke kosten, zeer kostbare patiëntengroep.

Op basis van het verklaringsmodel en de beschikbare kennis over effectieve interventies is een interventieprogramma ontwikkeld. Dit programma helpt patiënten én hulpverleners om de zorg op een andere manier aan te bieden of te organiseren, met betere uitkomsten voor patiënten en professionals als resultaat.

Patiënten gingen vooruit in hun sociaal functioneren en de ervaren kwaliteit van leven. Professionals waren enthousiast over de verbeterde werkrelatie en de handvaten die het programma bood.

Bauke Koekkoek promoveert op 14 januari 2010 op dit onderzoek dat voor een groot deel door het ZonMw GeestKracht programma Opleiding Onderzoekers GGZ (OOG) werd gefinancierd.

Plaats een reactie