Internetpolikliniek voor vaatpatiënten

Dankzij een speciale internetpolikliniek kunnen vaatpatiënten zelf hun gezondheid in de gaten houden en contact leggen met een gespecialiseerde verpleegkundige. Dit online zelfmanagement verlaagt de kans op nieuwe vaatziekten. Onderzoekers van het UMC Utrecht schrijven dat in het British Medical Journal.

Aan het onderzoek deden 330 vaatpatiënten van gemiddeld zestig jaar mee. De patiënten hadden vaatproblemen in hart, hersenen of benen. Bovendien waren risicofactoren voor het ontstaan van nieuwe vaatproblemen onvoldoende behandeld. Alle patiënten ondergingen routinecontroles bij hun eigen huisarts of bij een specialist in het UMC Utrecht of het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. De helft van de patiënten deed daarnaast mee in het online zelf­management­programma.

Via de website hebben de deelnemers inzicht in hun medische gegevens, kunnen ze emailen met een nurse practitioner en krijgen ze ondersteuning in zelfmanagement. Patiënten meten thuis zelf hun bloeddruk, gewicht, bloedsuiker en cholesterol en geven dat via de website door aan het ziekenhuis. Daar verwerkt een gespecialiseerde verpleegkundige de gegevens en geeft individueel leefstijladvies en past eventueel de medicatie aan.

Lager risico op vaatziekten
Na een jaar vergeleken de onderzoekers de gezondheid van de twee groepen patiënten. Bij de online deelnemers waren risicofactoren verbeterd waardoor zij een veertien procent lager risico hadden op vaatziekten. Bij de online deelnemers verbeterde bovendien het cholesterol en stopten meer patiënten met roken.

“De gezondheidswinst is bescheiden”, zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Frank Visseren van het UMC Utrecht, “maar veertien procent lager risico op het krijgen van een nieuwe ernstige vaataandoening is een mooi resultaat. We tonen daarnaast aan dat online behandeling relatief makkelijk is voor patiënt en dokter en ook nog kosten bespaart. We denken dat een dergelijke internetpolikliniek een nieuwe effectieve, efficiënte en patiëntvriendelijke manier van zorg kan zijn.”

Plaats een reactie