Internetdating en de veranderde conceptie van liefde

Sjaak Vane, alumnus van de Faculteit der Wijsbegeerte, heeft de Leo Polak Scriptieprijs gewonnen voor zijn masterthesis ‘Liefde in digitale tijden. Internetdating en de veranderde conceptie van liefde‘. Vane behaalde met deze scriptie in juni 2011 zijn Master Filosofie. De Leo Polak Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Universiteit voor Humanistiek uitgereikt voor de beste thesis over persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving.

Sjaak Vane, in het dagelijks leven werkzaam als relatietherapeut, gaat in zijn scriptie in op het fenomeen internetdaten. Na een analyse van wat wij onder liefde verstaan, onderzocht hij hoe het zoeken naar en het hebben van een internetliefde ons idee over liefde en relaties verandert. Ook bekeek hij hoe de praktijk van internetdaten verschilt van traditionelere manieren van het zoeken naar een partner of ‘de ware’.

De Leo Polak Stichting van de Universiteit voor Humanistiek reikt de prijs dit jaar aan twee personen uit. Ook Sara Abraha van de Wageningen Universiteit mag zich met haar werkstuk ‘Stuck in Italy’, over vluchtelingen uit Eritrea die op Sicilië vast zitten, winnaar noemen.

De jury stelt dat beide scripties aansluiten bij het humanistisch gedachtegoed omdat “ze over problemen gaan waarbij de identiteit van een persoon staat naast de identiteit van een ander en ingaan op de vraag hoe elk individu omgaat met zijn identiteit en sociale achtergrond tegenover de ander, welke strategieën zijn er om enerzijds de eigen identiteit te bewaren en anderzijds aansluiting te vinden bij de ander.”

Sjaak Vane ontvangt de prijs op vrijdag 27 januari 2012 tijdens de jaarlijkse Diesviering van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht in ontvangst nemen. Hij schreef zijn scriptie onder supervisie van prof.dr. Jos de Mul, hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte.

Meer informatie
Liefde in digitale tijden. Internetdating en de veranderde conceptie van liefde

Plaats een reactie