‘Internetbehandeling probleemdrinkers moet weer anoniem’

De internetbehandeling Alcoholdebaas.nl is effectief en bereikt groepen die de reguliere verslavingszorg vaak ‘mist’. Dat blijkt uit onderzoek waarop psycholoog Marloes Postel op 18 oktober is gepromoveerd. Behandeling moet dan wel anoniem kunnen, vindt Postel, en dat is een probleem, want zorgverzekeraars vergoeden anonieme behandeling niet meer.

Ruim 68 procent van de probleemdrinkers die de internetbehandeling volgden, dronk na afronding binnen de grenzen van ‘laagrisico drinken’. Dat is voor vrouwen maximaal 14 glazen per week en voor mannen 21. Ze hadden daarnaast een betere gezondheid en minder depressieve klachten dan deelnemers in de controlegroep, zo blijkt uit het onderzoek van Postel. Zij onderzocht de internetbehandeling die in 2005 werd geïntroduceerd door Tactus Verslavingszorg.

Moeilijk bereikbare doelgroep
Alcoholdebaas.nl bereikt een groep drinkers die goed maatschappelijk functioneren, maar die wel problemen hebben met drank: mensen met werk, vrouwen, hoogopgeleiden en ouderen. Zij melden zich niet bij de reguliere hulpverlening uit schaamte of angst voor reputatieschade. Aanvankelijk konden deelnemers anoniem meedoen, maar sinds 2009 wordt anonieme deelname niet meer vergoed. Sindsdien is het aantal deelnemers meer dan gehalveerd. Volgens Postel blijven juist de nieuwe en voor anderen moeilijk bereikbare probleemdrinkers weg.

Groot volksgezondheidsprobleem
Postel vindt het van groot belang voor de volksgezondheid om anonieme behandeling weer mogelijk te maken. ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat met deze laagdrempelige hulpverlening een grote groep potentiële probleemdrinkers vroegtijdig geholpen kan worden, mits anonimiteit is gewaarborgd. Daarom is het van groot belang dat deze online-behandeling weer anoniem gevolgd kan worden. Gebeurt dat niet, dan missen we een grote groep, die – als ze niet vroegtijdig hulp zoekt – later veel grotere problemen krijgt. Tel daarbij op dat vanaf 2012 cliënten voor de GGZ en de verslavingszorg een eigen bijdrage moeten betalen, waardoor de drempel voor face-to-face behandeling ook nog eens groter wordt, dan voorzie ik een groot volksgezondheidsprobleem.‘

Auteur: Bets Berntsen

Plaats een reactie