Internet helpt huisarts en chronische zieke

Huisartsen of hun assistenten moeten uiterlijk binnen 90 seconden een spoedtelefoontje aannemen. Anders zijn zij onbereikbaar. Dat lukt niet bij meer dan een kwart van de patiënten. De kwaliteitsnorm is dat men binnen dertig seconden een patiënt te woord staat. Dat lukt niet bij 63% van de patiënten. Voor niet-spoed zaken, zoals het maken van afspraken, is de norm dat een huisarts binnen twee minuten opneemt. Dat lukt bij 52% van de patiënten. Het maximum bedraagt tien minuten. Veertig procent van bellende patiënten krijgt binnen die 10 minuten geen contact.

Deze cijfers uit het najaar van 2007 publiceerden de Inspectie Gezondheidszorg en het Nederlands Patiënten- en Consumenten Platform in september 2008. Ondergetekende gebruikte ze in zijn lezing tijdens een conferentie over telefonische bereikbaarheid van Drentse huisartsen. Die vond plaats op 28 april in Westerbork. Aanwezig waren circa tachtig personen waaronder tien tot vijftien huisartsen.

Zorgbelang Drenthe had de bijeenkomst georganiseerd. Aan de orde kwam het onderwerp of contact met huisartsen via internet hun bereikbaarheid zou verhogen. Wel voor chronische zieken was de mening van zaal, huisartsen en ondergetekende. Zij hebben vaak korte vragen over bijvoorbeeld aanpassing van de dosering van hun medicatie of voor een afspraak om de bloeddruk te meten. Dat soort vragen kan makkelijk lopen via internet. Sommige Drentse huisartsen werken hier al mee. Daarbij is van groot belang dat huisartsen hun patiënten kunnen identificeren. Hiervoor is de Digid bruikbaar die burgers reeds kennen van het elektronisch invullen van hun belastingbiljet.

Voor nieuwe patiënten met kort-episodische klachten is het afspraken maken via internet lastiger. Er bestaat, zo vernam ik, geen goede triage-software om een patiënt uit te vragen naar de urgentie van de afspraak en het soort afspraak (telefonisch, consult of visite).

Wil je de PPP’s van mijn gastcollege inzien? Ik bespreek daarin ook nog andere onderzoeken over telefonische bereikbaarheid en vermeld de literatuurbronnen. Klik dan hier.

Op 2 juli houdt het Julius Centrum een congres over recente ontwikkelingen in ketenzorg aan chronische zieken. Plenaire sprekers zijn onder meer Minister Klink, Paul Wallace van Kaiser Permanente en Evert Jan van Lente die het disease management in Duitsland introduceerde. In diverse workshops komt de driehoek internet, eerstelijn en chronische zieke aan de orde. Wil je op de hoogte raken van wat er recent en binnenkort speelt rond ketenzorg aan chronische zieken? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie