Internationale zorginnovatie door uitwisseling van personeel

Het onderling delen van bedrijfsinformatie en kwaliteitsgegevens, stimuleert ziekenhuizen tot zorginnovatie. Zo leidde de uitwisseling van verpleegkundigen tussen oogziekenhuizen wereldwijd tot het staken van knippen van wimpers voorafgaand aan een oogoperatie in verschillende ziekenhuizen.

En een oogdruppelinstructie die ontwikkeld was in Europa werd in korte tijd ook in het Mandarijn beschikbaar voor de Aziatische ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek naar een internationale uitwisseling tussen negen oogziekenhuizen, gepubliceerd in het meest recente nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Health Care Management Review.

Benchmarking op wereldniveau
Continu meten en vergelijken van prestaties (‘benchmarking’) is al langer gebruikelijk in het bedrijfsleven en wordt in toenemende mate gebruikt in de publieke sector. Sinds 2001 wisselen oogziekenhuizen in Amerika, Azië, Australië en Europa gegevens uit over de kwaliteit en organisatie van oogheelkundige zorg. Op basis van 19 prestatie-indicatoren worden gegevens vergeleken op bedrijfs-economisch gebied, kwaliteit en veiligheid, personeelsbeleid en research & development.

Kennisuitwisseling op strategisch én operationeel niveau
In het onderzoek werd het functioneren van het benchmarkinitiatief geëvalueerd door analyse van de gegevens van negen ziekenhuizen, interviews met betrokkenen en bestudering van documenten. Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de instellingen, bleken verschillen in organisatie, besturingsmodel, bekostigingssysteem en marktoriëntatie gedetailleerde vergelijking van cijfers te bemoeilijken. Het onderling vergelijken stimuleert echter de onderlinge uitwisseling van goede voorbeelden en het leren van elkaar. Oogheelkundige operaties worden in de hele wereld steeds meer in dagbehandeling gedaan, maar ziekenhuizen bevinden zich in verschillende fasen wat betreft de implementatie daarvan. Ook blijken de ziekenhuizen zeer geïnteresseerd in elkaars ervaringen.

Samenwerking op wetenschappelijk niveau
Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Rotterdams Oogheelkundig Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met verschillende oogziekenhuizen uit Leuven, Londen, Stockholm en Singapore.

Raadpleeg het bijbehorende artikel via: Evaluation of an international benchmarking initiative in nine eye hospitals

Het Oogziekenhuis Rotterdam is het enige zelfstandige oogziekenhuis in Nederland. Het is een topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Per jaar vinden er zo’n 150.000 poliklinische visites plaats en worden er ca. 14.500 operaties verricht. Innovatie is een belangrijk kenmerk van Het Oogziekenhuis Rotterdam en wetenschappelijk onderzoek is hiervoor de drijvende kracht. Het Oogziekenhuis Rotterdam verricht al decennia lang wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Met ingang van maart 2009 is het wetenschappelijk onderzoek onderbracht in het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.).

Image: djcodrin / FreeDigitalPhotos.net

1 gedachte over “Internationale zorginnovatie door uitwisseling van personeel”

Plaats een reactie