Internationale normen voor ‘Traditional Chinese Medicine’

De vraag naar en toepassing van traditionele Chinese geneeskunde (TCM) neemt wereldwijd in rap tempo toe. Deze snelle groei vraagt om een veiligheid van de cliënt en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Ook de handel in TCM-producten, zoals Chinese kruidenmedicijnen en acupunctuurnaalden, is gebaat bij afspraken over eerlijke handel en efficiëntie. Een nieuwe ISO Technische Commissie gaat internationale normen ontwikkelen voor TCM.

Traditional Chinese Medicine (TCM)
TCM is een medische wetenschap die in de loop van duizenden jaren door de Chinezen is ontwikkeld. De achterliggende theorie, systematische diagnose en behandelingsmethoden, zijn uniek te noemen. Via medicatie met Chinese kruiden en behandelmethoden als acupunctuur en Tuina-massage worden goede effecten bereikt. De ontwikkeling van TCM heeft een verreikende invloed op de traditionele geneeskunst in vele wereldwijd. Het ontbreken van een internationale norm vormt inmiddels echter een knelpunt voor de verdere ontwikkeling van TCM. Daarnaast brengt onverantwoordelijke en onzorgvuldige toepassing en gebruik van TCM het unieke effect ervan in gevaar. Dit tast het imago van TCM aan en brengt potentiële medische risico’s met zich mee.

Internationale normenserie
Op initiatief van het Chinese normalisatie instituut (SAC) richt ISO een nieuwe Technische Commissie op om normen te ontwikkelen voor TCM. De internationale normenserie zal voorzien in afspraken over terminologie, kwaliteitscontroles van en testmethoden voor Chinese kruidenmedicijnen, toepassing, diagnose en behandelingsmethoden, onderwijs en training, veiligheid en kwaliteit van dienstverlening en kwaliteit van instrumenten en uitrusting.

Nederlandse normcommissie
NEN heeft in januari een bijeenkomst georganiseerd om de behoefte te peilen van Nederlandse marktpartijen om een nationale normcommissie op te richten. Van daaruit kan Nederland invloed uit gaan oefenen op deze ISO-normen. Organisaties die willen deelnemen aan dit internationale traject of die hun mening willen geven over dit onderwerp, kunnen contact opnemen met NEN Gezondheidszorg, telefoon (015) 2 690 403, e-mail: gezondheidszorg@nen.nl.

Plaats een reactie