Internationale meeting over gezondheidssystemen

Op 16 en 17 februari 2012 organiseert het Europese kantoor van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) een internationale meeting bij het RIVM over Health System Performance Assessment, het meten van prestaties van gezondheidssystemen. Een gezondheidssysteem is het geheel aan wetten, regels, organisaties en beleid dat moeten bijdragen aan een goede gezondheid van de bevolking, een goede toegang tot zorg voor iedereen en een doelmatige besteding van geld dat daarvoor beschikbaar is.

In heel Europa staan landen voor de dezelfde uitdagingen op het vlak van gezondheid en zorg: de bevolking vergrijst en er is een toename van chronische ziekten, zorgkosten nemen ieder jaar toe en de beroepsbevolking (en daarmee het aantal zorgverleners) krimpt. Het in kaart brengen van prestaties van gezondheidssystemen kan helpen om het systeem te verbeteren en meer toekomstbestendig te maken. De WHO ondersteunt landen bij het ontwikkelen van manieren om goed zicht te krijgen op hun eigen gezondheidssysteem en de mogelijkheden tot verbetering. Tijdens deze internationale meeting worden hierover ervaringen, ideeën en adviezen uitgewisseld. Op die manier kunnen landen van elkaars ervaringen leren.

In Nederland bestaat een ruime ervaring met het in beeld brengen van de gezondheid en gezondheidszorg. Twee producten van het RIVM spelen daarbij een central rol:

– Het RIVM publiceert elke vier jaar een Volksgezondheid Toekomst Verkenning, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De VTV biedt een integratie van de wetenschappelijke gegevens over de gezondheid van Nederland die in vier jaar tijd zijn verzameld. In 2010 verscheen de vijfde VTV.

-In opdracht van hetzelfde ministerie publiceert het RIVM de Zorgbalans. De Zorgbalans meet de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten (betaalbaarheid) van de Nederlandse gezondheidszorg. De Zorgbalans verschijnt ook eens in de vier jaar in rapportvorm. In de tussentijd worden gegevens regelmatig geactualiseerd opwww.gezondheidszorgbalans.nl

Nederland was één van de eerste landen in de wereld die zoveel informatie over gezondheid en zorg in het eigen land samenvoegde tot één integraal overzicht.

Plaats een reactie