Internationale jongerenprojecten verbeteren arbeidskansen

Jongeren leren veel van internationale jongerenprojecten in Europa. Ze leren communiceren in een vreemde taal, en verschillende sociale vaardigheden waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Youth in Action, een subsidieprogramma van de Europese Commissie dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert.

Jongeren leren door Europees vrijwilligerswerk en uitwisselingsprojecten beter communiceren in een vreemde taal, en allerlei sociale en interculturele vaardigheden. Het onderzoek laat zien dat jongeren competenties leren die te maken hebben met ‘ondernemerschap’; ze leren zelf initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen, en groeien persoonlijk. Door deze nieuw aangeleerde competenties vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast worden de jongeren door de uitwisselingen meer maatschappelijk betrokken en leren ze om te gaan met culturele verschillen. Meer dan de helft van de deelnemers zegt dat ze door deelname aan de projecten solidariteit, tolerantie en respect voor andere culturen belangrijker zijn gaan vinden. Ook vergroten deze projecten het Europees bewustzijn. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk. 3.500 jongeren en 1.200 projectleiders uit 12 landen, waaronder Nederland, namen deel aan het onderzoek.

Meer dan een miljoen beschikbaar voor projecten
Nederlandse organisaties kunnen bij Youth in Action subsidie aanvragen voor internationale jongerenprojecten of Europees vrijwilligerswerk. Er is op dit moment nog 1.070.000 euro beschikbaar. Organisaties moeten voor 1 oktober 2012 hun subsidieaanvraag indienen bij Youth in Action. De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie: Europees vrijwilligerswerk (via organisaties die vrijwilligers uitzenden), internationale jongerenuitwisselingen, jongereninitiatieven (projecten die jongeren zelf bedenken en opzetten), jongerenprojecten die jongeren betrekken bij de lokale besluitvorming, trainingen en netwerkprojecten voor jongerenwerkers en jongeren, en bijeenkomsten gericht op uitwisseling tussen jongerenorganisaties en beleidsmakers. Er is ook nog geld beschikbaar voor jongerenuitwisselingen met landen buiten Europa (110.000 euro).

Voorwaarden voor Subsidie
De website van Youth in Action geeft uitgebreide informatie over voorbeeldprojecten, voorwaarden voor subsidie en een stappenplan voor het aanvragen van subsidie. Een voorwaarde is dat de projecten aansluiten bij een van de prioriteiten van de Europese Unie: jongerenparticipatie, culturele diversiteit, jongeren in een achterstandsituatie en Europees burgerschap. Het huidige Europese jongerenprogramma, Youth in Action loopt nog tot en met 2013. Het programma wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie
http://www.youthinaction.nl

Plaats een reactie