Internationale bijeenkomst over ‘Traditional Chinese Medicine’ in Nederland

In mei 2011 vindt de tweede internationale vergadering van de normcommissie ‘Traditional Chinese Medicine’ plaats in Den Haag. Tijdens de vergadering, die wordt gehost door NEN, worden de eerste voorstellen besproken. De te ontwikkelen normen gaan afspraken bevatten over terminologie, diagnose, kruiden, kwaliteit van instrumenten en uitrusting, opleiding en kwaliteit van dienstverlening.

Traditional Chinese Medicine (TCM) is een verzamelnaam voor geneeskundige praktijken die in de loop van duizenden jaren door de Chinezen zijn ontwikkeld. Via medicatie met Chinese kruiden en behandelmethoden als acupunctuur en Tuina-massage worden goede effecten bereikt. De ontwikkeling van TCM heeft een verreikende invloed op de traditionele geneeskunst in vele landen van de wereld.

Gebrek aan normen knelpunt voor de ontwikkeling
Het ontbreken van een internationale norm vormt inmiddels echter een knelpunt voor de verdere ontwikkeling van TCM. Daarnaast brengt onverantwoordelijke en onzorgvuldige toepassing en gebruik van TCM het unieke effect ervan in gevaar. Dit tast het imago van TCM aan en brengt potentiële medische risico’s met zich mee. Daarom wordt er sinds vorig jaar gewerkt aan internationale normen voor TCM. De internationale normcommissie 249 ‘Traditional Chinese Medicine’ is opgericht in april 2010. Nederland neemt actief deel aan de werkzaamheden van deze commissie.

Internationale bijeenkomst en deelname normcommissie
De bijeenkomst vindt plaats op 2,3 en 4 mei 2011 in het gemeentehuis in Den Haag. Tijdens deze vergadering wordt de precieze scope verder besproken en worden de eerste voorstellen voor werkprojecten behandeld. De Nederlandse normcommissie voor TCM verzorgt de Nederlandse inbreng in het internationale traject. Normalisatie is een open proces. Alle belanghebbenden die hieraan willen deelnemen, kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap aan de nationale normcommissie.

Plaats een reactie