Internationaal recht bij seksueel geweld in gewapende conflicten

Seksueel geweld in diverse vormen is een specifiek kwaad dat vrouwen bij gewapende conflicten sinds onheuglijke tijden ondergaan. Aan wetgeving op international niveau om dit probleem aan te pakken is geen gebrek.

Er is echter een meer bewuste en vastbesloten instelling vereist om de bestaande wetgeving toe te passen, vooral door een meer krachtige en creatieve interpretatie en toepassing.

Chile Eboe-Osuji probeert het kwaad dat plaatsvindt tijdens gewapende conflicten te begrijpen, zowel vanuit een algemeen gezichtspunt als specifiek betreffende seksueel geweld. Vervolgens zoekt hij wegen om internationale juridische bescherming van vrouwen tegen seksueel geweld tijdens gewapende conflicten te versterken.

Eboe-Osuji onderzocht onder meer de verantwoordelijkheid van mensen in hogere posities betreffende seksueel geweld door mannen onder hun gezag. Ook zocht hij een definitie van verkrachting onder internationale wetgeving. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere seksueel geweld gedurende burgeroorlogen als een zware overtreding van internationale humanitaire normen en het gedwongen huwelijk gedurende vijandelijkheden.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. C. G. Eboe-Osuji
Faculteit: Rechtsgleerdheid
Proefschrift: Sexual Violence in Armed Conflicts and Modern International Law
Promotor: dhr. prof. mr. dr. H.G. van der Wilt en dhr. prof. mr. C. Flinterman (UU)
Datum: Dinsdag 27 september 2011, 12:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie