Interacties tussen kruidensupplementen en antikankergeneesmiddelen

De behandeling van kanker wordt vaak gekenmerkt door een grote variatie in respons: het antikankergeneesmiddel dat bij de ene patiënt een gunstig effect heeft, kan bij een andere patiënt onvoldoende werkzaam zijn of juist tot meer bijwerkingen leiden.

Sint-JanskruidHet Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is een plant uit de hertshooifamilie.

Het toenemende gebruik van kruidensupplementen door kankerpatiënten zou een oorzaak kunnen zijn voor dit medisch probleem.

Bepaalde kruidensupplementen kunnen de omzetting van antikankergeneesmiddelen in het lichaam remmen of stimuleren. Tot op heden is echter nog weinig onderzoek gedaan naar dergelijke effecten van kruidensupplementen bij kankerpatiënten.

In zijn proefschrift beschrijft Andrew Goey de klinische effecten van een aantal veelgebruikte kruidensupplementen (St. Janskruid, Echinacea purpurea, mariadistel en druivenpitextract) op de farmacokinetiek van chemotherapie. St. Janskruid bleek de plasmaconcentraties van het antikankergeneesmiddel docetaxel significant te verlagen. Om mogelijke onderbehandeling van kankerpatiënten te voorkomen, wordt gelijktijdig gebruik van St. Janskruid en docetaxel afgeraden.

Echinacea purpurea (rode zonnehoed) en druivenpitextract hadden geen significante effecten op de afbraak van respectievelijk docetaxel en dextromethorfan, en zijn dus veilig te combineren met deze geneesmiddelen. De klinische studie met mariadistel is nog lopende.

Ter ondersteuning van deze studies heeft Goey analytische methoden ontwikkeld voor de kwantificatie van kruidencomponenten en geneesmiddelen in bloedplasma en urine. Tevens voerde hij een kwaliteitscontrole van een populair Echinacea purpurea-product uit.

Dit proefschrift laat zien dat significante in vitro resultaten meestal niet te extrapoleren zijn naar de kliniek. Klinische studies zijn daarom nodig ter bevestiging van significante in vitro resultaten. Met uitzondering van St. Janskruid lijken de meeste kruidensupplementen, ingenomen volgens de standaarddosering, veilig te combineren met antikankergeneesmiddelen.

Promotiegegevens
Promovendus: Andrew Goey
Proefschrift: Clinical Pharmacokinetic Interactions between Herbal Supplements and Anticancer Drugs
Promotor 1: Prof. dr. J.H.M. Schellens
Promotor 2: Prof. dr. J.H. Beijnen
Copromotor 1: Dr. ir. I. Meijerman
Datum: 15 mei 2013

Plaats een reactie