Interactie tussen eiwitten bij ziekte van Alzheimer

Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer is de ophoping van het amyloid ß eiwit in de hersenen van patiënten. Samen met amyloid ß hopen ook veel andere eiwitten op, waaronder de zogenaamde heparan sulfaat proteoglycanen.

Nienke Timmer beschrijft in haar proefschrift de interactie die deze gesuikerde eiwitten aangaan met het amyloid ß eiwit. Ze onderzocht dit onder meer bij proefdieren (muizen) waarbij de ziekte van Alzheimer is nagebootst.

Haar onderzoek laat zien dat, in tegenstelling tot bij de mens, bij deze muizen de amyloid β geassocieerde eiwitten (waaronder heparan sulfaat proteoglycanen) slechts in beperkte mate samen voorkomen met het amyloid β eiwit. Gezien de belangrijke rol van deze geassocieerde eiwitten in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer bij de mens is dit een belangrijke bevinding.

Daarnaast toont Timmer in het muismodel aan dat een veel gebruikte bloedverdunner (enoxaparine) mogelijk een gunstig effect heeft op de cognitie van Alzheimerpatiënten. Wellicht kan deze bloedverdunner de toekomstige behandeling van patiënten verbeteren.

Biografie
Nienke Timmer (Groningen, 1979) studeerde biologie in Groningen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdeling Neurologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience. Ze is werkzaam als postdoc bij de afdeling Neurologie.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. N.M. Timmer
Titel promotie: The interaction of heparan sulfate proteoglycans with the amyloid β protein
Promotors: De heer prof. dr. H.P.H. Kremer (UMCG)
Copromotors: De heer dr. ir. M.M. Verbeek, de heer dr. R.M.W. de Waal
Datum: donderdag 13 januari 2011, 13:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie