Intentieverklaring over verbetering dierenwelzijn op kinderboerderijen

Verbetering van het welzijn van dieren op kinderboerderijen. Dat is het doel van een intentieovereenkomst die vandaag in Zoetermeer tijdens een studiedag over welzijn van dieren op kinderboerderijen is getekend door de Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) en Dierenbescherming. In de overeenkomst worden uitgangspunten geformuleerd over onder meer de huisvesting, verzorging en het fokbeleid van dieren op een kinderboerderij.

De VMK en de Dierenbescherming vragen onder meer aandacht voor het fokbeleid op kinderboerderijen. “Jonge dieren tonen mag, maar bewust fokken voor de verkoop is niet de bedoeling”, stelt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. Een betere uitwisseling van ‘overtollige’ dieren tussen kinderboerderijen moet volgens de organisaties gestimuleerd worden.

Educatieve functie
Aangezien kinderboerderijen een voorbeeldfunctie hebben is het belangrijk dat de dieren op een wijze gehouden worden waarbij het natuurlijk gedrag zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen, vinden de Dierenbescherming en de Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen. Dit kan dus gevolgen hebben voor de verblijven en de inrichting daarvan, aldus de vandaag gesloten overeenkomst.

De verklaring geeft verder aan dat een kinderboerderij geen willekeurige verzameling dieren moet herbergen maar dat de aanwezige dieren een educatief doel moeten dienen zijn. Ook zegt de overeenkomst dat er tijdens openingstijden altijd toezicht op kinderboerderijdieren moet er zijn. Als er geen medewerker aanwezig is mogen bezoekers geen toegang hebben tot de dieren.

De vandaag ondertekende overeenkomst kan overigens niet dwingend worden opgelegd aan kinderboerderijen. Toch zegt VMK-voorzitter Henk Verschoor waarde te hechten aan de overeenkomst met de Dierenbescherming. “Dierenwelzijn en Kinderboerderijen zijn voor mij een vanzelfsprekende combinatie. Bezoekers van een kinderboerderij kunnen zien en navragen hoe het met het welzijn van de dieren gesteld is, maar toch merk ik dat meer transparantie over het dierenwelzijnsbeleid op de kinderboerderij nodig is. Samen met de Dierenbescherming hebben we daarom deze eerste stap gezet om dit landelijk aan te kaarten en zichtbaar te maken.”

De ondertekenaars van de verklaring willen het dierenwelzijn op de kinderboerderij op termijn meetbaar en toetsbaar maken. Kinderboerderijen kunnen publiek dan beter duidelijk maken dat zij bepaalde uitgangspunten hanteren om een optimaal dierenwelzijn te garanderen.

Plaats een reactie