Intentieverklaring Gezondheidsvaardigheden: sluit u aan bij het initiatief

Tenminste 1,5 miljoen Nederlanders hebben niet genoeg vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Dit is niet alleen een zaak van het individu, maar ook van de professional. Iedereen kan op de een of andere manier bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Dit vinden een aantal organisaties die van zich zullen laten horen op het Congres Effectief Communiceren met laaggeletterden op 9 september 2010. Daar presenteren zij de ‘Intentieverklaring Gezondheidsvaardigheden Hoog op de Agenda’.

Initiatiefnemers (waaronder gezondheidsinstituut NIGZ, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, RIVM, Nederlands Huisartsen Genootschap, Stichting Lezen & Schrijven, CBO, Nederlandse Patienten Consumenten Federatie, Stichting Pharos, onderzoeksinstituut Nivel, GGD Nederland) streven ernaar om het onderwerp waar mogelijk te agenderen, om te beginnen in de eigen organisaties.

Verder vormen de organisaties gezamenlijk een Alliantie, om uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren rondom bevordering van gezondheidsvaardigheden en om plannen te maken voor verdere samenwerking.

Tot 9 september 2010 kunnen alle organisaties, die zich aangesproken voelen zich aansluiten bij dit initiatief. Neem daarvoor contact op met Susan Rietveld via het NIGZ, srietveld@nigz.nl of 0348-439809.

Plaats een reactie