Intensivering van maatregelen tegen geweld in de sport

Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over geweld op de sportvelden. Minister Schippers heeft daarom in december 2012 en maart 2013 een topberaad georganiseerd met de sportsector, verschillende ministeries, politie, het OM en gemeenten.

In de brief ‘Naar een veiliger sportklimaat’, die zij woensdag 24 april 2013 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft minister Schippers aan wat er in beide topberaden afgesproken is om geweld op het sportveld intensiever aan te pakken.

Eigen verantwoordelijkheid
Volgens Schippers is het bij het tegengaan van geweld op de sportvelden van belang dat alle betrokken partijen – sporters, ouders, vrijwilligers, sportorganisaties, scholen, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Rijk- gezamenlijk optrekken en optreden vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

In dit pakket van maatregelen is dat duidelijk terug te zien. Alle partijen nemen hun verantwoordelijkheid en dragen door middel van deze intensiveringsvoorstellen bij aan het realiseren van een veiliger sportklimaat.

Meer informatie
– Kamerbrief over intensiveringsmaatregelen ‘Naar een veiliger sportklimaat

Plaats een reactie