Intensive care via internet: ja dat kan

0
739

In de USA functioneren 43 centra voor intensive care (IC) ten behoeve van 300 ziekenhuizen met in totaal 6000 IC-bedden: dus één controlekamer zonder eigen bedden per zeven ziekenhuizen met elk gemiddeld een IC-afdeling met twintig bedden.

In het IC centrum zijn continu één internist en enkele verpleegkundig specialisten aanwezig. Zij monitoren alle IC-patiënten van die gemiddeld zeven ziekenhuizen. Bij plotselinge verslechtering van de gezondheid van een patiënt waarschuwen zij artsen en verpleegkundigen op de IC en geven zij nieuwe behandelinstructies.

Door de concentratie van expertise daalde de mortaliteit van de IC-patiënten bij die 300 ziekenhuizen met 20%. Ze konden vaak blijven liggen in de lokale ziekenhuizen: overplaatsing naar een groter ziekenhuis was niet nodig. De kosten van zorg daalden.

Al deze informatie reikte Brian Rosenfeld aan tijdens een plenaire inleiding op het internationale telezorg congres in Londen. Het King’s Fund Centre en het Julius Centrum hadden dat georganiseerd op 2 en 3 maart.

Driehonderdvijftig personen uit vele landen namen eraan deel. Tachtig daarvan presenteerden goede voorbeelden, theoretische modellen en vormen van implementatiebeleid. Rosenfeld is algemeen directeur van de medische divisie van Philips in de USA.

Mij is bekend dat ook in Amsterdam ideeën bestaan om te komen tot bovengenoemde tele-IC’s. Rosenfeld vertelde de congresdeelnemers dat hij in Rotterdam bezig was. De concurrentie tussen ziekenhuizen vormt evenwel een drempel om te komen tot regionale IC-centra. De TV opname van Rosenfeld en alle andere sprekers op het telezorg congres tref je binnenkort aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Internationaal’.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.