Intensive Care-afdelingen drie ziekenhuizen werken samen

De intensive care-afdelingen van het HagaZiekenhuis in Den Haag, de Reinier de Graaf Groep in Delft en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam werken voortaan samen. Hiervoor hebben zij op dinsdag 29 maart 2011 een overeenkomst gesloten.

De samenwerking betreft de volledige zorg die op de intensive care (IC)-afdelingen kan worden verleend voor de regio’s Den Haag, Delft, Westland en Nieuwe Waterweg Noord. Door de samenwerking van de IC-afdelingen wordt de kwaliteit van de patiëntenzorg in de regio’s verhoogd. Het HagaZiekenhuis heeft de functie van regiocoördinator.

Het verschil in IC-niveau tussen de drie ziekenhuizen is een belangrijke reden voor de samenwerking. Het HagaZiekenhuis is met het hoogste IC-niveau 3 aanvullend op de zorgverlening van de Reinier de Graaf Groep (IC-niveau 2) en het Vlietland Ziekenhuis (IC-niveau 1). Dankzij het samenwerkingsverband worden patiënten zoveel mogelijk behandeld op een IC-afdeling van het vereiste niveau en maken de drie ziekenhuizen beter gebruik van de beschikbare capaciteit op hun IC-afdelingen.

De IC-afdelingen van het Vlietland Ziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep kunnen hun patiënten die zwaardere zorg nodig hebben dan het eigen IC-niveau overplaatsen naar respectievelijk de Reinier de Graaf Groep en het HagaZiekenhuis. Andersom kunnen de IC-afdelingen van het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep patiënten met een lagere indicatie dan het eigen IC-niveau overplaatsen naar respectievelijk de Reinier de Graaf Groep en het Vlietland Ziekenhuis.

De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen is in overeenstemming met de richtlijn ‘Organisatie en werkwijze op Intensive Care-afdelingen’ van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Deze richtlijn pleit ervoor dat alle IC-afdelingen in Nederland participeren in een regionaal zorgnetwerk.

Plaats een reactie