Intensieve therapie versnelt herstel na beroerte

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Het vroegtijdig, intensief mobiliseren van patiënten vermindert complicaties en bevordert de mobiliteit. De afdeling fysiotherapie van Ziekenhuis Gelderse Vallei startte het project Beroerte in Beweging. Fysiotherapeut Remco Looijen: ‘Het lichaam is gemaakt om te bewegen.’

Een beroerte, ook wel CVA genoemd, is een acute verstoring van de bloedvoorziening in de hersenen. Het gevolg is zuurstofgebrek in het brein. Dit zorgt voor uitval van lichaamsfuncties. 70% van de patiënten ondervindt na de beroerte problemen met dagelijkse activiteiten. Vroegtijdige mobilisatie verkleint de kans op luchtweg- en blaasinfecties, trombose en doorliggen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat intensief oefenen invloed heeft op het herstel van de vaardigheden.

Maximaal actief
Elke patiënt wordt na een beroerte binnen één dag onderzocht door de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. De uitkomst van de onderzoeken is de basis voor het individuele behandelplan. De therapie is een samenwerking tussen ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en verpleging. Het oefenen gebeurt individueel en groepsgewijs en iedere patiënt krijgt een oefenboek om ook buiten de therapietijd, zelfstandig of met familie, intensief te blijven werken aan herstel. Per dag krijgt elke patiënt minimaal 120 minuten oefentijd aangeboden. Door deze werkwijze is meer dan 80% van de patiënten gedurende de dag maximaal actief.

Kwaliteit
Meer en intensievere oefentherapie resulteert in een grotere zelfstandigheid van de patiënt. De afdeling neurologie voldoet hiermee aan de richtlijnen van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg: het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO). De projectgroep Beroerte in Beweging ziet het belang van beweging op gezondheid en grijpt dit aan om de zorg voor de patiënten steeds verder te verbeteren. Remco Looijen: ‘Bewegen is het medicijn van de 21e eeuw.’

Plaats een reactie