Intensief oefenen levert goede rekenresultaten op

Het gericht oefenen van rekenkundige basisbewerkingen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen leidt tot betere resultaten in rekenen en wiskunde. Scholen die goede resultaten halen op het gebied van rekenen, werken bovendien vaak opbrengstgericht en houden beter de kwaliteit van het rekenonderwijs in de gaten. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer op basis van onderzoek van de inspectie.

Volgens het inspectieonderzoek Automatiseren bij rekenen-wiskunde besteden alle scholen voldoende aandacht aan het van buiten leren van optellen en aftrekken tot 20 en de tafels. Ongeveer driekwart van de scholen besteedt elke dag minimaal 10 minuten hieraan. Vooral de scholen die extra materiaal inzetten om deze basisbewerkingen van buiten te leren, halen betere rekenresultaten. Deze rekensterke scholen volgen hun leerlingen beter en hebben ook hun kwaliteitszorg beter op orde. Zij maken vaker afspraken over het hoofdrekenonderwijs dan rekenzwakke scholen en passen hun onderwijs aan op basis van de behaalde resultaten van leerlingen. “Opbrengstgericht werken werpt ook in het rekenonderwijs zijn vruchten af. De invoering van een centrale eindtoets en een verplicht leerlingvolgsysteem moet het opbrengstgericht werken verder stimuleren. Leerkrachten kunnen zo hun onderwijs beter afstemmen op de individuele leerling waardoor leerlingen nog beter kunnen presteren”, aldus Van Bijsterveldt.

Volgens de inspectie is de aandacht van scholen voor rekenen de afgelopen jaren toegenomen. Naar verwachting zal de vaststelling van de referentieniveaus voor rekenen leiden tot een verhoging van de rekenresultaten. Met de referentieniveaus wordt bepaald wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun onderwijsloopbaan. Uit het inspectieonderzoek blijkt verder dat docenten zich sinds 2007 vaker laten nascholen voor rekenen-wiskunde, maar dat 30% van de scholen de afgelopen drie jaar niets aan nascholing heeft gedaan. Binnenkort verschijnt de professionaliseringsagenda waar de deskundigheidsbevordering van leerkrachten nader wordt uitgewerkt.