Integratie van migrantenjongeren in onderwijs en arbeidsmarkt

Op het gebied van de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie gaat het met een groot deel van de migrantenjongeren goed. Een kleiner deel heeft problemen. Dat schrijft Kaj van Zenderen in zijn proefschrift.

De meeste migrantenjongeren, meiden in het bijzonder, hebben een positieve schoolbeleving en zijn optimistisch over hun kansen. Het familienetwerk dient hierbij als referentiepunt en stimulans: thuis praten over schoolzaken helpt daarbij. Een deel van de jongeren krijgt echter geen steun bij school of mist belangrijke rolmodellen en loopt daardoor het risico achter te blijven.

In zijn dissertatie concludeert Van Zenderen ook dat het re-integratiebeleid dat drop-outs terug naar school of naar werk moet leiden niet adequaat is. De uitvoering en samenwerking tussen publieke en private partners hapert en de moeilijke groep wordt onvoldoende bereikt.

Daarbij wordt de beleidsdoelstelling van het behalen van de startkwalificatie door veel docenten en werkcoaches vaak niet als zinvol gezien: voor een deel van de jongeren is het niveau simpelweg te hoog. Ook wordt het niet per se noodzakelijk geacht voor het vinden van werk; veel schooluitvallers komen wel degelijk goed terecht op de arbeidsmarkt.

Tot slot wordt binnen het gevoerde onderwijsbeleid het mogelijk falen van de migrantenjongere grotendeels toegeschreven aan het individu of aan hun sociale groep. Structurele belemmeringen als de vroege selectiemomenten en het als structuurloos ervaren competentiegericht onderwijs blijven daardoor onterecht buiten beschouwing.

Promotiegegevens
Promovendus: Kaj van Zenderen
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Young migrants’ transition from school to work. Obstacles and opportunities
Promotor 1: Prof. dr. R.M. Maier
Copromotor 1: Dr. W.A.W. de Graaf
Datum en tijd: 18/2/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie