Insuline toegediend met de InsuJet geeft een natuurlijker weergave van de endogene insuline secretie

Tijdens de vergadering van de Nederlandse Vereniging van Diabetes Onderzoek (NVDO) op 2 december j.l. zijn de resultaten gepresenteerd van de clampstudie met de InsuJet ™, een naaldloos toedieningssysteem voor insuline.

Insuline toegediend met de InsuJet ™ resulteert in:
– Snellere insuline opname en werking
– Snellere afname van de werking

In deze studie geeft de insuline toegediend met de InsuJet ™ een natuurlijker weergave van de endogene insuline secretie.

Onder leiding van Dr. B. de Galan heeft het UMC St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen een onderzoek gedaan naar onder andere de snelheid van werking van een snelwerkende insuline analoog toegediend met een naaldloos toedieningssysteem (de InsuJettm) ten opzichte van toediening met een conventionele insulinepen met een naald.

De rationale voor de studie is het feit dat het farmacologisch profiel van snelwerkende insuline analogen subcutaan toegediend met een conventionele insulinepen met een naaldje, nog steeds niet overeenkomt met het endogene profiel van insuline secretie.

Wanneer insuline toegediend wordt met een naaldloos systeem (de InsuJet ™) verspreidt de insuline zich over een groter oppervlak onderhuids, waardoor het wellicht sneller opgenomen wordt. In theorie zou daarmee een hogere en snellere insulinepiek bereikt kunnen worden.

In de studie is de insuline analoog aspart (Novorapid®) toegediend bij 18 gezonde vrijwilligers.

De farmacodynamische en farmacokinetische profielen zijn afgeleid uit de glucose infusie snelheid (GIR).

Resultaten

Insuline toegediend met de InsuJet ™ resulteert in:
– Snellere insuline opname en werking
– Snellere afname van de werking

In deze studie geeft de insuline toegediend met de InsuJet ™ een natuurlijker weergave van de endogene insuline secretie.

Plaats een reactie