Institute QuantiVision maakt beeldvorming voor artsen inzichtelijk

Artsen gebruiken verschillende soorten scans als MRI en CT om ziektebeelden in kaart te brengen en te volgen. In de nabije toekomst komen daar ook nieuwe optische scantechnieken bij. Al deze scans geven informatie die van grote invloed is op de behandeling van de patiënt, maar de beoordeling van de scans gebeurt bijna altijd met het blote oog. Het combineren en analyseren van verschillende typen beelden is nog ingewikkeld, mede door de enorme hoeveelheid data.

Institute QuantiVision (iQ) ontwikkelt de komende jaren apparatuur en software om dit proces te verbeteren, waardoor artsen sneller en nauwkeuriger ouderdomsziektes zoals kanker en dementie optimaal kunnen vaststellen en behandelen. 21 september vindt het openingssymposium van iQ plaats. Vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland bespreken samen met mensen uit het maatschappelijk veld de uitdagingen en de mogelijkheden van beelddiagnostiek in de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van de media is van harte uitgenodigd.

Kwantitatieve gegevens essentieel voor betere gezondheidszorg
Het genereren en combineren van de kwantitatieve gegevens uit scans is een voorwaarde om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen, de kosten van de gezondheidszorg naar beneden te brengen en ouderdomsziektes als kanker en Alzheimer optimaal te kunnen behandelen. Om dit mogelijk te maken zijn innovaties nodig van diagnosemethodes en -apparatuur, met name betreffende complexere beeldvormende technieken.

Samenwerking door ZonMw initiatief
iQ is opgericht door het Academisch Medisch Centrum (AMC), de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), VU medisch centrum (VUmc) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Philips (Philips Healthcare en Philips Research) is de grootste industriële partner. De samenwerking brengt Amsterdamse toponderzoekers op het gebied van medische beeldvorming bij elkaar en heeft na selectie door ZonMw nationale erkenning gekregen als expertisecentrum op dit gebied.

Beeldverwerking helpt artsen
Institute QuantiVision (iQ) zal medische (imaging) apparatuur en protocollen ontwikkelen om medische beelden kwantitatief te analyseren. Dit levert een bijdrage aan diagnostiek (ontwikkelt deze patiënt Alzheimer of niet?) en vergroot de precisie van medische ingrepen (waar bevinden zich de grenzen van de tumor?). De focus van het consortium ligt op oncologie en neurologie. Een van de prioriteiten van iQ is om methoden te ontwikkelen om uit beelden automatisch de relevante klinische informatie te halen. Op die manier kunnen gezondheidsprofessionals optimaal gebruik maken van alle beschikbare data zonder dat ze er door overspoeld worden. Zo kunnen ze snel gefundeerde beslissingen nemen.

Fysiologische en moleculaire mechanismes bestuderen
iQ bestudeert naast anatomische veranderingen bij mensen ook fysiologische en moleculaire mechanismen die veranderingen weergeven. Ook ontwikkelt iQ klinisch geteste methodes en protocollen om het kwantificeren van gegevens in de medische routine mogelijk te maken. Artsen kunnen optische methodes, gebaseerd op natuurlijk en kunstmatig (fluorescentie) contrast, inzetten om behandeling te begeleiden en diagnoses te stellen door in vivo optische biopsiën. Om beelden van (levend) weefsel te maken die gemakkelijk door gezondheidsprofessionals kunnen worden geïnterpreteerd zijn hoogstaande wiskundige modellen nodig.

Plaats een reactie