Inspecties bij politiekorpsen naar agressie, geweld en arbeidstijden

Politiekorpsen hebben meer aandacht voor werktijden en het voorkomen van agressie en geweld. Toch zijn in de praktijk de zaken nog altijd niet in orde. Dat blijkt uit gerichte controles van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in 2011.

De meeste overtredingen hebben te maken met een te korte rusttijd en diensten langer dan twaalf uur. Ook worden politiemensen onvoldoende getraind om met agressie en geweld om te gaan.

De inspecties op het gebied van agressie en geweld hebben plaatsgevonden bij de korpsen waar in 2009 met betrekking tot dit risico overtredingen waren geconstateerd. De Inspectie SZW controleerde bij 9 van de 26 regionale politiekorpsen op voldoende maatregelen tegen agressie en geweld. Drie op de vier politiemensen hebben hier namelijk mee te maken, blijkt uit metingen van het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK.

Desondanks krijgen politiemensen te weinig training hoe ze hiermee moeten omgaan. Er is vooral training nodig in communicatieve vaardigheden en mogelijkheden om de gemoederen te bedaren. Ook worden incidenten onvoldoende gemeld, geregistreerd en geëvalueerd. Veel politiemensen zien agressie als iets dat bij het vak hoort en melden alleen ernstige incidenten, zoals lichamelijk geweld en persoonlijke bedreiging. De inspectie constateerde 48 overtredingen en legde drie korpsen een boete op omdat ze, net als in 2009, tekort schoten met training en registratie van incidenten.

De inspectie controleerde de werk- en rusttijden bij dertien korpsen. Zij keek met name naar operationele en specialistische diensten, zoals arrestatie- en observatieteams, recherche, ME en beveiligers van VIP’s. Werk- en rusttijden krijgen, ondanks de invoering van een uniform registratiesysteem, te weinig prioriteit. Bij vrijwel alle gecontroleerde korpsen zijn zaken mis. Met name zijn diensten te lang en is er te weinig rust tussen diensten. Dit geldt ook voor de oproepdiensten. Het risico bestaat dat politiemensen hierdoor overbelast raken of minder alert zijn. De inspectie constateerde 1123 overtredingen; negen korpsen kregen een boete opgelegd voor te lang werken en te kort rusten. Bij deze korpsen waren dezelfde overtredingen tijdens de inspecties in 2009 ook al geconstateerd.

In een gezamenlijke eerste reactie op de inspecties erkennen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van Korpschefs dat de problemen, hoewel verminderd, nog niet zijn opgelost. Zij hebben aangegeven maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.