Inspectieresultaten van lunchrooms worden openbaar

In de loop van 2014 maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de inspectieresultaten van lunchrooms bekend via haar website.

lunch~Fotocredits: Timothy Tsui (cc)

Hierdoor krijgen consumenten inzicht of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd en krijgen ondernemers de kans zich positief te onderscheiden van anderen.

Circa 2.000 lunchroomeigenaars in Nederland ontvangen deze week een brief en een brochure met uitleg over de procedure en welke gegevens de NVWA openbaar zal maken.

De aankondiging van het ontwerpbesluit waarin de plannen tot openbaarmaking staan beschreven, is donderdag 13 februari 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Horecaondernemers kunnen binnen 6 weken hun zienswijze indienen, waarna het besluit definitief gemaakt wordt. Na deze juridische procedure publiceert de NVWA vanaf juni 2014 de Horeca Inspectiekaart.

Consumenten zien dan per lunchroom of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd, uitgedrukt in een kleur. Groen staat voor lunchrooms die de regels goed naleven, oranje voor lunchrooms die problemen dienen op te lossen en rood voor lunchrooms die onder verscherpt toezicht staan. De kleur wit is voor lunchrooms waar de NVWA geen recente controlegegevens over heeft.

De start van de pilot markeert het begin van een proces waarbij de NVWA steeds meer gegevens via haar website actief openbaar gaat maken over het naleven van regels door bedrijven. Op basis van de resultaten van de eerste fase wordt het openbaarmakingproces verder uitgerold binnen de overige horeca en volgen op termijn ook andere sectoren binnen de (voedsel)productieketen.