Inspectieresultaten kermisattracties 2009

0
544

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft in 2009 de veiligheid van kermisattracties onderzocht. Gekeken is of de toestellen voldeden aan de keuringsplicht, aan de praktijkrichtlijn veiligheidsbeugels en aan juist onderhoud en installatie.

De veiligheid van kermisattracties is in het algemeen goed. Er zijn geen tekortkomingen aan het licht gekomen met een direct gevaar. Van een aantal kermisattracties zijn de veiligheidsbeugels aangepast waardoor de veiligheid verhoogd is.

De nVWA blijft de veiligheid van kermisattracties jaarlijks controleren, waarbij juist onderhoud en installatie een belangrijk aandachtspunt blijft.