Inspectiebezoeken aan Cordaan

De inspectie heeft onderzoek gedaan bij Cordaan. Enkele meldingen van Cordaan zelf en de maatschappelijke onrust die daardoor is ontstaan waren de aanleiding.

Doel van het onderzoek was vaststellen of er sprake is van risico’s op onverantwoorde zorg en of de veiligheid van cliënten in het geding is, en of er extra maatregelen nodig zijn om verantwoorde zorg te waarborgen. In de zomer 2010 zijn onaangekondigde bezoeken afgelegd en in september en oktober werden aangekondigde inspectiebezoeken gebracht aan verschillende locaties. Cordaan heeft drie regio’s (in en om Amsterdam) en in elke regio zijn een verpleeghuis, een verzorgingshuis en twee woonlocaties voor verstandelijk gehandicapten bezocht. In totaal zijn 13 toezichtbezoeken gebracht.

Op basis van de bezoeken, een onderhoud met de voltallige Raad van Bestuur en de al genomen maatregelen, heeft de inspectie de indruk gekregen dat Cordaan zich bewust is van de geconstateerde risico’s en voortvarend aan de slag is gegaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na de inspectiebezoeken heeft Cordaan de inspectie laten weten al maatregelen te nemen vooruitlopend op een definitief plan van aanpak. Cordaan gaat het methodisch werken en de zorg-, behandel- of leefplannen verbeteren en de protocollen uniformeren. Cordaan neemt ook maatregelen om de leefbaarheid van de locaties te verbeteren en betrekt hierbij de visie en wensen van de cliënten.

Plaats een reactie