Inspectie voor de Gezondheidszorg opent Meldpunt Gehandicaptenzorg

Op 1 september heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een Meldpunt Gehandicaptenzorg geopend. Via telefoonnummer 088-1205050 kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers een signaal afgeven over de zorgverlening.

Ook geeft het meldpunt informatie over patiëntenrechten en klachtrecht. De inspectie behandelt geen klachten en bemiddelt niet in individuele behandelsituaties. De signalen worden gebruikt bij het toezicht op de instellingen.

Door het registeren van signalen kan de inspectie structurele problemen en tekortkomingen in de gehandicaptenzorg eerder opsporen. Wanneer de melding gaat over een ernstig feit, dan kan de inspectie besluiten onderzoek te (laten) doen. De inspectie stelt alleen nader onderzoek in als er sprake is van structurele tekortkomingen in de zorg, een calamiteit met ernstig letsel, of seksueel misbruik. In andere gevallen wordt de beller doorverwezen naar bijvoorbeeld de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Met deze nieuwe werkwijze wil de inspectie signalen van burgers nadrukkelijker betrekken bij het toezicht op de zorginstellingen.

Het Meldpunt Gehandicaptenzorg is een proef die loopt van 1 september tot 1 december 2010. Daarna wordt gekeken of het zinvol is het meldpunt voort te zetten en ook open te stellen voor andere onderdelen van de gezondheidszorg.

Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 088-1205050 (lokaal tarief) of e-mail meldpuntgz@igz.nl. Ook via de website www.meldpuntgehandicaptenzorg.nl kan een melding gedaan worden.

Plaats een reactie