Inspectie van het Onderwijs portretteert taalonderwijs

Omslag in Taal. Onder deze noemer portretteert de Inspectie van het Onderwijs tien basisscholen die hun taalonderwijs op een inspirerende manier hebben verbeterd. Bij de publicatie horen tien filmpjes die een beeld geven van de wijze waarop scholen te werk zijn gegaan.

In de portretten laat de inspectie de scholen zelf aan het woord. Grote en kleine scholen, in de stad en op het platteland, scholen met kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. De scholen die geportretteerd worden, zijn zeer divers. Evenals de taalonderdelen waarmee ze aan de slag zijn gegaan, zoals lezen, woordenschat, schrijven, leesbeleving en mondelinge communicatie.

Alle scholen die geportretteerd zijn, richten zich op concrete resultaten. Ook de scholen waar de taalresultaten al op niveau liggen. Ze analyseren toetsresultaten, stellen concrete doelen en hebben hoge verwachtingen van leerlingen. De scholen investeren vaak ook flink in de kwaliteit van het lesgeven. De taalportretten worden aan alle basisscholen in Nederland toegestuurd.

De inspectie heeft de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op verbetering van de basisvaardigheden. Ze heeft de kenmerken van het taalonderwijs op taalzwakke en taalsterke scholen in beeld gebracht.

De volgende scholen vertellen over hun verbeterproces: Lukasschool Utrecht; Jan Ligthartschool Veldhoven; De Biëncorf Oosterhout; De Driesprong Nieuwlande; De Regenboog Hellevoetsluis; El Habib Maastricht; De Dam Lemmer; Emmausschool Rotterdam; De Zuidwester Volendam; De Ommelander Arnhem.

De publicatie en de filmpjes zijn te zien op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Plaats een reactie