Inspectie positief over signaleren kindermishandeling door ziekenhuizen

De inspectie is positief over de kwaliteit van het signaleren en melden van kindermishandeling door spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben sinds 2007 een enorme vooruitgang geboekt. Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen voldoen nu aan de norm. De inspectie heeft grote waardering voor de inspanningen die de ziekenhuizen hebben geleverd. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de IGZ.

Spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen spelen een belangrijke rol bij de signalering van kindermishandeling. Tot een aantal jaren geleden was slechts 4% van het totale aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling afkomstig van ziekenhuizen. Het aantal signaleringen en meldingen van kindermishandeling vanuit ziekenhuizen neemt toe als de zij dit onderwerp beleidsmatig benaderen en gestructureerd aanpakken. Een vroegtijdige signalering kan de gevolgen voor het kind aanzienlijk verminderen. Dit was voor de inspectie aanleiding om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen.

Alle ziekenhuizen in Nederland zijn in 2007 en vervolgens in 2009 bevraagd op de aanwezigheid van een aantal voorwaarden voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling op de afdeling spoedeisende hulp. Deze voorwaarden hebben te maken met de aanwezigheid van beleid, aanwezigheid van een werkgroep en aandachtsfunctionaris kindermishandeling, samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, scholing van medewerkers op het gebied van kindermishandeling, het gebruik van protocollen en het voeren van correcte registraties. Volgens de inspectie is er sprake van een verantwoorde situatie als bij alle voorwaarden wordt voldaan aan de gestelde eisen.

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd om op de afdeling spoedeisende hulp de voorwaarden te realiseren voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling. In 2007 voldeed de spoedeisende hulpafdeling van slechts een enkel ziekenhuis aan alle voorwaarden, eind 2009 was dat in alle ziekenhuizen op een enkele uitzondering na het geval. Dit werpt zijn vruchten af: Het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gestegen van 500 in 2007 naar 1300 nu.

Plaats een reactie