Inspectie plaatst Vecht en IJssel thuiszorg Ewoud onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft voor een periode van vier maanden verscherpt toezicht ingesteld bij de afdeling thuiszorg Ewoud te IJsselstein. De IGZ doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de medicatieveiligheid. De thuiszorgorganisatie heeft ruim de tijd gehad om verbeteringen door te voeren, maar de inspectie constateert onvoldoende vorderingen.

Thuiszorg Ewoud is een onderdeel van de zorgorganisatie Vecht en IJssel. Door Thuiszorg Ewoud wordt huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging,verpleging en begeleiding geboden in de regio Utrecht.

Thuiszorg Ewoud werd voor het eerst op 22 januari 2010 bezocht in het kader van het thematisch onderzoek naar de medicatieveiligheid in de zorg thuis. Tijdens dit bezoek werden twaalf onderwerpen beoordeeld. De inspectie trof op zeven onderwerpen hoge risico’s aan; voor medicatieoverdracht, medicatieoverzicht, bewaring van medicatie, het uitzetten en toedienen van medicatie, bekwaamheid en (bij)scholing van medewerkers en kwaliteitssysteem. De instelling heeft voor de verbetering van de hoge risico’s een plan van aanpak moeten maken.

Op 12 oktober 2010 vond een vervolgbezoek plaats waarbij van de zeven onderwerpen die eerder een hoog risico scoorden nog drie onderwerpen een hoog risico hadden: de bewaring van medicatie, het uitzetten van medicatie en het kwaliteitssysteem. Op 10 juni 2011 bezocht de inspectie Ewoud voor de derde maal. Tijdens het bezoek werden het uitzetten van medicatie en het kwaliteitssysteem werden voor de derde opeenvolgende maal met een hoog risico beoordeeld. Tijdens het laatste bezoek was er opnieuw sprake van een hoog risico voor het medicatieoverzicht omdat er nog steeds handmatig medicatie en/of dosering werd bijgeschreven op de medicatieoverzichtlijsten en geen nieuwe medicatieoverzichtlijsten werden opgevraagd bij medicatiewijzigingen.

De inspectie zal Thuiszorg Ewoud in september opnieuw bezoeken beoordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. In de tussenliggende periode dient Ewoud de inspectie schriftelijk te informeren over de voortgang. Als Ewoud na deze periode nog steeds onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd, dan neemt de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen.

Plaats een reactie