Inspectie plaatst twee thuiszorgorganisaties onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft twee thuiszorgorganisaties onder verscherpt toezicht geplaatst: Vivium Thuiszorg regio Blaricum Eemnes Laren te Laren en IdeaalZorg in Utrecht. De inspectie constateerde structurele tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en risico op schade voor cliënten. Bij Vivium Thuiszorg zijn er problemen met medicatieveiligheid en IdeaalZorg is een nieuwe organisatie met onvoldoende kennis van thuiszorg.

Vivium Thuiszorg te Laren
Vivium Thuiszorg regio Blaricum Eemnes Laren (BEL) is onderdeel van de Vivium Zorggroep en biedt gespecialiseerde thuiszorg. In 2010bezocht de inspectie Vivium Thuiszorg BEL in het kader van het brede onderzoek naar de medicatieveiligheid in de langdurige zorg en de zorg thuis. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie dat de medicatieveiligheid bij Vivium onvoldoende op orde was. Zo bleek bij de medicatieopdracht dat vooruitlopend op een schriftelijk opdracht van de arts, de dosering al werd aangepast. Het medicatieoverzicht was handgeschreven, met grote kans op fouten. Bij het toedienen werd medicatie niet per tijdstip en geneesmiddel afgetekend. De inspectie gaf de organisatie de opdracht om een plan van aanpak voor verbetering op te stellen.

Bij een vervolgbezoek bleken de risico’s nog steeds hoog. Vivium moest daarom het plan van aanpak aanscherpen. Inapril 2011 bracht de inspectie een tweede vervolgbezoek. Ook toen bleek de situatie nog niet op orde. Omdat Vivium er niet in is geslaagd de noodzakelijke verbeteringen voor elkaar te krijgen, heeft de inspectie nu verscherpt toezicht ingesteld. Dit geldt voor een periode van vier maanden.

IdeaalZorg te Utrecht
IdeaalZorg is een thuiszorgorganisatie in Utrecht en verleent zorg als onderaannemer van IntermediCare Thuiszorg/Progeria Zorggroep. De organisatie fungeert ook als schoonmaakbedrijf. IdeaalZorg beschikt echter over onvoldoende kennis van thuiszorg en voldoet niet aan een aantal wettelijke eisen. Ook ontbreken randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het bieden van verantwoorde zorg. Er waren bijvoorbeeld geen protocollen voor medicatie en voor de uitvoering van risicovolle en voorbehouden handelingen. Bovendien was er geen opleidingsplan voor medewerkers en geen bekwaamheidstoetsen voor voorbehouden handelingen. Verder heeft IdeaalZorg geen klachtencommissie en geen klachtenregeling, wat verplicht is volgens de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Daarnaast was de medezeggenschap niet geregeld.

De inspectie constateert dat IdeaalZorg geen verantwoorde zorg levert en dat er kans bestaat op schade voor cliënten. Daarom stelt de inspectie IdeaalZorg onder verscherpt toezicht, voor een periode van drie maanden.

De inspectie volgt beide thuiszorgorganisaties nauwlettend tot de noodzakelijke verbeteringen gerealiseerd zijn. Mocht dit niet lukken, dan zal de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

Plaats een reactie