Inspectie maakt gebruik van mystery guests in de ouderenzorg

0
495

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zet mystery guests in om haar te ondersteunen in haar toezicht. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van organisaties die ervaring hebben met de inzet van mystery guests. Dit omdat de inspectie zelf niet op deze wijze kan optreden. De mystery guest gaat langs bij een organisatie die door de inspectie extra wordt gevolgd of waar de inspectie al een tijd niet is geweest. Tijdens de bezoeken wordt op een informele wijze gesproken met zorgmedewerkers, bewoners en hun verwanten .

De inspectie ziet de inzet van mystery guests als een waardevolle aanvulling om informatie te verzamelen over een zorgaanbieder. Deze informatie betreft vooral de “zachte” kant van de zorg, zoals bejegening, huiselijkheid en een prettige woonomgeving. De inspectie zal dit samen met andere informatie gebruiken om te kijken of een bezochte zorginstelling in aanmerking komt voor een toezichtbezoek.

In het regeerakkoord spreekt het kabinet het voornemen uit om het toezicht op de zorg te versterken en vraagt de inspectie om daarvoor mystery guests te gebruiken. De inspectie investeert daarnaast ook in andere toezichtmethoden die hetzelfde effect hebben. Zo brengt de inspectie steeds vaker onaangekondigd een bezoek om zo een nog beter beeld te krijgen van de dagelijkse zorgpraktijk. In de aangekondigde bezoeken brengen we vaker onverwachte wendingen aan en zijn er de korte onaangekondigde flitsbezoeken.

In de ouderenzorg zijn onlangs al bezoeken gebracht met een mystery guest. In januari 2012 gaat de inspectie ook van start met bezoeken in de gehandicaptenzorg.