Inspectie kan zich niet vinden in wijziging ambulancezorg Texel

0
489

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht de wijze waarop de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de ambulancezorg op Texel wenst te ontwikkelen. De Veiligheidsregio is van plan, ingegeven door bezuinigingen, één van de twee reguliere ambulanceteams te vervangen door een solistisch werkende ambulanceverpleegkundige. Deze wordt dan ingezet als een Rapid Responder, met beperkte vervoersmogelijkheden.

De inspectie vreest nu dat deze verandering zal leiden tot tekortkomingen in de (spoedeisende) ambulancezorg op Texel. Hierover is gesproken met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarnaast heeft de inspectie gesproken met huisartsen, verloskundigen en de burgemeester en wethouder van Texel over de gevolgen, zoals risico’s voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

In een brief aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat de inspectie weten dat zij zich op basis van geldende normen niet kan vinden in de voorgenomen wijziging. De inspectie verwacht van de Veiligheidsregio dat zij verantwoorde zorg blijft leveren die voldoet aan de wet- en regelgeving en vigerende richtlijnen.