Inspectie heft verscherpt toezicht ZANOB op

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) heeft het verscherpt toezicht opgeheven voor ZANOB (Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant). Dit verscherpt toezicht werd in december 2010 ingesteld en had tot gevolg dat de bereiding van chemokuren en intraveneuze voeding tijdelijk werd uitbesteed. De Inspectie heeft ZANOB gecomplimenteerd met het snelle en daadkrachtige optreden.

De inspectie heeft vastgesteld dat het functioneren van de organisatie als geheel aanmerkelijk verbeterd is en dat de implementatie van kwaliteitsnormen prominent op de agenda staat.

Veranderingen
De ziekenhuisapotheek heeft een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor het toezicht is opgeheven. Zo heeft iedere vestiging van ZANOB een eigen gevestigd apotheker die verantwoordelijk is voor het beleid en prevaleert kwaliteit en professionaliteit boven het commercieel belang.

Een andere verandering is dat ZANOB in april 2011 de nieuwe apotheek in het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft betrokken. Daardoor kan de hygiëne bij bereidingen optimaal worden gewaarborgd. De ruimten worden nu voor een laatste keer getest. Worden zij door de Inspectie goed beoordeeld, dan streeft de ZANOB er naar de bereiding van chemokuren en intraveneuze voeding op 4 oktober 2011 weer zelf op te pakken. Deze bereidingen waren sinds het verscherpt toezicht tijdelijk uitbesteed aan het UMC St. Radboud in Nijmegen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Wanneer de bereidingen weer door ZANOB worden opgepakt, keert het naar het UMC St. Radboud gedetacheerde personeel weer terug naar ‘s-Hertogenbosch.

Continue contact
De ZANOB werd in december 2010 onder verscherpt toezicht gesteld omdat de organisatie niet voldeed aan de landelijke kwaliteitseisen. Dit hing deels samen met de verouderde gebouwen waarin de bereidingsapotheek op dat moment was gehuisvest. Daarnaast kampte ZANOB als geheel met organisatorische problemen en schoot zij tekort in het implementeren van de diverse kwaliteitsnormen, waaronder GMP-z (Goede Manieren van Produceren in ziekenhuizen). De organisatie heeft continue contact gehouden met de Inspectie om de voortgang en de correcte uitvoering van het plan van aanpak te bespreken.

Plaats een reactie