Inspectie geeft Tandartspraktijk Van Nirway bevel te sluiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 8 juli 2011 aan Tandartspraktijk Van Nirway te Zaltbommel het bevel gegeven de praktijk te sluiten. Tijdens een onaangekondigd bezoek op 6 juli 2011 constateerde de IGZ dat een onbevoegd persoon tandheelkundige handelingen uitvoerde terwijl er geen tandarts aanwezig was om supervisie uit te voeren.

De IGZ constateerde eerder al – op 22 september 2010 – dat in Tandartspraktijk Van Nirway door een onbevoegd persoon tandheelkundige handelingen werden verricht. De inspectie betrapte de man toen op heterdaad terwijl hij een patiënt aan het behandelen was. Daarnaast constateerde de inspectie dat het slecht gesteld was met de hygiëne, zoals het schoonmaken en steriliseren van de gebruikte instrumenten. De praktijk werd toen tijdelijk zelf door de eigenaar gesloten.

Tijdens bezoek in oktober 2010 stelde de inspectie vast dat in de praktijk de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg aanwezig waren. De inspectie besloot daarom toestemming te geven om in Tandartspraktijk Van Nirway BV weer patiënten te laten behandelen.

De IGZ bracht afgelopen jaar meerdere vervolgbezoeken aan de tandartspraktijk om na te gaan of de instelling nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Tijdens het onverwachte bezoek van 6 juli jl. betrapte de IGZ opnieuw een onbevoegd persoon die zelfstandig tandheelkundige handelingen uitvoerde. Dit acht de IGZ een groot gevaar voor de gezondheid van patiënten.

Bevel
Het bevel tot sluiting van Tandartspraktijk Van Nirway is ingegaan per 8 juli en is voor de duur van 7 dagen. Zo nodig kan het bevel door de Minister van VWS worden verlengd. Tandartspraktijk Van Nirway mag pas weer open als de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de praktijk voldoet aan de vereiste supervisie en/of er een tandarts werkzaam is.

Plaats een reactie