Innovatieve tomaat is gewicht in goud waard

‘Nieuwe tomatenzaden zijn vaak duurder dan goud.’ Met dit voorbeeld illustreerde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) het grote belang van landbouwonderzoek en innovatie voor de Nederlandse economie.

Verhagen noemde het voorbeeld bij het in ontvangst nemen van de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) voor de agrofoodsector. Deze agenda schetst de belangrijkste opgaven voor het kennis- en innovatiebeleid van de agrosector voor de lange termijn. De minister kreeg het rapport woensdag 19 januari 2011 uit handen van Yvonne van Rooij, Jaap Vink en Ger Verwolf die het traject hebben geleid.

Vernieuwde aanpak innovatie
In februari 2011 verschijnt een actieplan van Verhagen over de vernieuwde aanpak rond innovatie. Volgens Verhagen speelt de sector met het rapport slim in op de aanpak die hij ook wil volgen voor de andere sterke gebieden van de Nederlandse economie. Ook wordt duidelijk hoe met minder middelen toch meer geïnnoveerd wordt.

Groei wereldbevolking
‘Door de samenwerking tussen bedrijven, NGO’s,wetenschappers en overheden zorgen we er voor dat we de belangrijkste uitdagingen in beeld brengen en echt gezamenlijk aanpakken. Innovaties zijn daarbij belangrijker dan ooit gelet op de groei van de wereldbevolking en de grote concurrentie uit bijvoorbeeld opkomende markten. Juist Nederland is bij uitstek in staat om hier succesvol op in te spelen,’ aldus de minister.

De SKIA is samengesteld door een brede groep vertegenwoordigers uit de sector zelf. Niet alleen bedrijven, maar ook kennisinstellingen, NGO’s en overheden. De agenda geeft in belangrijke mate richting aan het kennis en innovatiebeleid voor de komende jaren. Zo zijn de belangrijkste trends in beeld gebracht die een stempel drukken op het agrobeleid, zoals hoe de groeiende wereldbevolking te voeden; afname van de biodiversiteit en bijvoorbeeld schaarse grondstoffen. Daarnaast wordt uitgewerkt wat dit betekent voor het agro-onderzoek en hoe Nederland hier van kan profiteren bij kennis en export.

Plaats een reactie