Innovatieve oplossing voor diabetes stormvloed

Diabetespatiënten van Erasmus MC kunnen vanaf vandaag zelfstandig periodieke metingen uitvoeren die nodig zijn voor het beoordelen van hun gezondheidssituatie. Zo kunnen ze zelf een foto maken van het oog en van de voeten. KPN-dochter IPT Medical Services ontwikkelde daarvoor in nauwe samenwerking met Erasmus MC een innovatief DiabetesStation. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst een goede zorg te garanderen aan een sterk groeiende groep patiënten met diabetes. Bestuursleden Baptiest Coopmans van KPN en Huib Pols van Erasmus MC nemen het eerste DiabetesStation vandaag formeel in gebruik.

Eric Sijbrands, bedenker van het meetstation en internist bij Erasmus MC: “Het aantal patiënten met diabetes neemt zo snel toe, volgens voorzichtige schattingen zelfs 1,5 miljoen in 2025, dat de komende jaren kwalitatief goede diabeteszorg niet meer aan alle patiënten is te garanderen. We zullen met minder mensen meer moeten doen en daar zijn innovatieve oplossingen voor nodig. Daarom is dit meetstation ontwikkeld waarmee patiënten met diabetes zelf belangrijke metingen kunnen verrichten, zoals het gewicht, de bloeddruk en het suikergehalte in het bloed. Het voordeel is dat er voor de metingen geen artsen of verpleegkundigen nodig zijn. Deze tijdsbesparing zorgt ervoor dat de behandelend arts zich vervolgens bij het consult volledig kan richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan. Bovendien heeft de patiënt een actievere rol, wat hem meer grip op zijn ziekte geeft. Ik verwacht dat patiënten daardoor beter in staat zijn hun persoonlijk behandelprogramma te volgen.”

Het diabetes meetstation werd ontwikkeld door KPN-dochter IPT Medical Services, in nauwe samenwerking met Erasmus MC. Monique Philippens, Directeur Zorg van KPN: “We vinden het van belang een bijdrage te leveren aan oplossingen voor toekomstige knelpunten in de zorg. Daarom hebben wij het initiatief van het DiabetesStation omarmd. Bij het meetstation staat de patiënt centraal, het is zeer eenvoudig in gebruik en hygiënisch. Via een beeldscherm met touchscreen wordt de patiënt volledig begeleid bij de metingen. Dit kan nu al in acht talen, waaronder Engels, Spaans, Turks en Marokkaans. Alle gegevens worden getoetst aan grenswaarden voor deze patiënt die vooraf zijn ingevoerd. Als deze worden overschreden, geeft het systeem direct informatie over de gevaren daarvan of adviezen over voeding en beweging. Eventueel wordt direct verwezen naar de behandelend arts voor een vervroegd consult, de arts wordt daarvan per mail op de hoogte gebracht. De patiënt kan zonder tijdsdruk alle informatie rustig tot zich nemen.”
Een ander voordeel van het meetstation is dat de gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en gekoppeld aan het Ziekenhuis Informatiesysteem en aan Huisartsen Informatiesystemen. Zo ontstaat een overzichtelijk totaalbeeld voor zorgverleners en voor de patiënt zelf, die vanuit huis online toegang heeft tot zijn eigen gegevens.

Het DiabetesStation wordt nu ingezet in het Erasmus MC. In de zomer komt het breder beschikbaar voor patiënten en zorginstellingen in heel Nederland. De drempel om het station te gebruiken moet zo laag mogelijk worden, met een beperkte reisafstand en op goed toegankelijke locaties. Daarvoor wordt ook samenwerking gezocht met bijvoorbeeld gezondheidscentra. Parallel aan het in gebruik nemen van het DiabetesStation richten KPN en Erasmus MC een stichting op die moet dienen als ‘broedplaats’ voor de ontwikkeling van meerdere toepassingen.

Plaats een reactie