Innovaties voor gezond ouder worden gezocht

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) roept organisaties uit alle sectoren op om innovatieve projectvoorstellen in te dienen die de gezondheid van 55-plussers in Nederland bevorderen. Het ZIP stelt voor deze ‘Call voor Experimenten’ 6,7 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoeken van haalbaarheid en de ontwikkeling.

Doel van deze ‘Call voor Experimenten’ is om de gezondheid van 55-plussers te bevorderen, zodat zij langer in optimale gezondheid en zonder beperkingen leven. Hierdoor is het voor hen mogelijk om langer actief deel te nemen aan de maatschappij. De oproep beperkt zich niet tot de zorgsector, maar richt zich op alle sectoren. Innovaties uit andere sectoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op het zorgsysteem als gevolg van de toenemende vergrijzing en vergroening in de samenleving.

Voorbeelden
Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • een nieuw woning- of wijkconcept dat de gezondheid bevordert;
  • een nieuwe manier van het trainen van mantelzorgers;
  • het inzetten van techniek uit de auto-industrie voor nieuwe ergotherapeutische ontwerpen;
  • een voedingsstof die de bloeddruk helpt verlagen;
  • een nieuwe manier van relatiebemiddeling dat sociale netwerken vergroot en zo de;
  • vereenzaming van de doelgroep tegengaat.

Voorwaarden
De projectvoorstellen moeten in ieder geval gericht zijn op:

  • preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: ‘langer meedoen’;
  • ouderen (55-plussers);
  • sectoroverstijgende ideeën.

Budget
Voor deze call is 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over twee fases; een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor nu voorstellen kunnen worden ingediend, en een ontwikkelingstraject. Het maximale budget voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt 50.000 euro.

Voorstellen kunnen tot en met woensdag 14 april 2010 worden ingediend.

Plaats een reactie